100 pytań i odpowiedzi do egzaminu Google Analytics

100 pytań Google Analytics

Chcesz się dobrze przygotować do egzaminu na kwalifikację indywidualną Google Analytics. Zobacz zebrane pytania, które mogą się pojawić na teście. Test trwa 90 minut. W tym czasie do rozwiązania otrzymasz 70 pytań. W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź do zaznaczenia. Aby zdać test, należy otrzymać wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.


Zobacz Pozycjonowanie sklepu internetowego - 2 częściowe szkolenie online


Kwalifikacja indywidualna Google Analytics obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia związane z Google Analytics, takie jak planowanie i zasady, implementacja i zbieranie danych, konfiguracja i administracja, konwersja i atrybucja, a także raporty, dane i wymiary. Kwalifikacja indywidualna Google Analytics jest ważna przez 18 miesięcy.

Lista 100 pytań

 1. Których z poniższych elementów NIE możesz udostępniać w Galerii rozwiązań?
  • a) Niestandardowe wymiary
  • b) Segmenty
  • c) Raporty niestandardowe
  • d) Cele

   

 2. Który raport pomaga określić, jaki procent użytkowników witryny odwiedził ją już wcześniej?
  • a) Raport skuteczność sprzedaży
  • b) Raport nowi a powracający użytkownicy
  • c) Raport częstotliwość wizyt
  • d) Raport odesłania

   

 3. Co to są „dane” w Google analytics?
  • a) Liczby w zbiorze danych, często łączone z wymiarami
  • b) Daty w zakresie dat
  • c) Wymiar, który umożliwia analizę skuteczności witryny
  • d) Segment danych wyodrębniony w raporcie na potrzeby porównania

   

 4. Segmenty są stosowane w raportach przed próbkowaniem
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 5. Co się stanie, jeśli zainstalujesz ten sam domyślny kod śledzenia na stronach w różnych domenach?
  • a) Analytics będzie kojarzyć tych użytkowników i ich sesje z odpowiadającymi im domenami
  • b) Analytics nie będzie kojarzyć tych użytkowników ani ich sesji z żadnymi domenami
  • c) Analytics wyświetli ostrzeżenie o duplikacji zbierania danych
  • d) Analytics będzie kojarzyć tych użytkowników i ich sesje z pojedynczą domeną

   

 6. Która z poniższych możliwości NIE jest korzyścią płynącą z remarketingu w Google Analytics?
  • a) Tworzenie list remarketingowych na podstawie niestandardowych celów i segmentów
  • b) Tworzenie list remarketingowych bez wprowadzania zmian w obecnym fragmencie kodu analytics
  • c) Umożliwienie klientom zmiany kolejności zakupionych wcześniej produktów
  • d) Wyświetlanie dostosowanych reklam klientom, którzy odwiedzili wcześniej Twoją stronę

   

 7. Jakie cztery poziomy zakresu są dostępne w Google Analytics w przypadku wymiarów i danych?
  • a) Zakres na poziomie działania, sesji, produktu i użytkownika
  • b) Zakres na poziomie zdarzenia, czasu trwania, transakcji i użytkownika
  • c) Zakres na poziomie lokalizacji, czasu trwania, produktu i użytkownika
  • d) Zakres na poziomie zdarzenia, sesji, transakcji i użytkownika

   

 8. Jak nazywa się zbiór reguł, które określają, w jaki sposób przypisywany jest udział w transakcjach sprzedaży i konwersjach z uwzględnieniem punktów kontraktu na ścieżce do konwersji?
  • a) Modelowanie atrybucji
  • b) Zgrupowania kanałów
  • c) Ścieżki wielokanałowe
  • d) Śledzenie konwersji

   

 9. Który z poniższych schematów odzwierciedla hierarchiczną strukturę konta Google Analytics?
  • a) Widok > Konto > Usługa
  • b) Konto > Widok > Usługa
  • c) Usługa > Konto > Widok
  • d) Konto > Usługa > Widok

   

 10. Jeśli użytkownik obejrzy trzy razy podczas jednej sesji film objęty śledzeniem zdarzeń, ile Analytics naliczy unikalnych zdarzeń?
  • a) 0
  • b) 1
  • c) 2
  • d) 3

   

 11. Do zbierania danych z jakiego rodzaju ruchu służy automatyczne tagowanie?
  • a) Z kampanii AdWords
  • b) Z wyszukiwarek innych niż Google
  • c) Z witryn odsyłających
  • d) Z mediów społecznościowych

   

 12. Który z poniższych elementów jest zakresem w przypadku niestandardowych danych?
  • a) Zdarzenie
  • b) Sesja
  • c) Użytkownik
  • d) Działanie

   

 13. Cele inteligentne są tworzone automatycznie przez algorytmy systemów uczących się Google
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 14. Który raport może pomóc wykryć przeglądarki mające problemy z Twoją witryną?
  • a) Raport nowi a powracający użytkownicy
  • b) Raport Źródło/medium
  • c) Raport aktywni użytkownicy
  • d) Raport przeglądarka i system

   

 15. Jakiego rodzaju danych nie można zbierać w Google Analytics?
  • a) Kody SKU produktów
  • b) Dane umożliwiające identyfikację osoby
  • c) Miasto rozliczenia
  • d) Kwota do zapłaty

   

 16. Którego z poniższych elementów NIE można śledzić w Google Analytics za pomocą celów?
  • a) Subskrypcja newslettera
  • b) Oglądanie filmu
  • c) Wartość klienta od początku śledzenia
  • d) Dokonanie zakupu

   

 17. Co musisz skonfigurować, by dowiedzieć się, ile komentarzy zamieścili użytkownicy na konkretnej stronie w Twojej witrynie?
  • a) Obliczone dane
  • b) Niestandardowy wymiar
  • c) Niestandardowe grupowanie kanałów
  • d) Niestandardowe dane

   

 18. Których z poniższych czynności NIE można wykonywać po połączeniu konta AdWords z Google Analytics
  • a) Modyfikowanie stawek za słowa kluczowe w Google analytics
  • b) Importowanie do AdWords celów i transakcji Analytics jako konwersji
  • c) Wyświetlanie danych o kliknięciach i kosztach AdWords razem z danymi Google analytics o zaangażowaniu
  • d) Tworzenie w Analytics list remarketingowych do użycia w kampaniach AdWords

   

 19. Które raporty wymagają włączenia Funkcji reklamowych
  • a) Raporty Dane geograficzne
  • b) Raporty Dane demograficzne i Zainteresowania
  • c) Raporty Analiza kohortowa
  • d) Raporty Czas rzeczywisty

   

 20. Które z poniższych wymiarów źródła wizyt są domyślnie rejestrowane przez Google Analytics w przypadku każdego użytkownika odwiedzającego witrynę?
  • a) Kampania i Medium
  • b) Źródło, Medium, Kampania i Treść reklamy
  • c) Kampania i Treść reklamy
  • d) Źródło i Medium

   

 21. Jak Google Analytics zakwalifikuje kanał, który miał udział w konwersji przed transakcją?
  • a) Atrybucja przedostatniego kliknięcia
  • b) Atrybucja ostatniego kliknięcia
  • c) Konwersja wspomagana
  • d) Główna konwersja

   

 22. Danych nie można łączyć z wymiarami o tym samym zakresie
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 23. Która z poniższych okoliczności uniemożliwi wyświetlanie danych w niestandardowym raporcie?
  • a) Zastosowanie w niestandardowym raporcie zbyt wielu danych
  • b) Zastosowanie filtra, który odfiltrowuje wszystkie dane
  • c) Zastosowanie w niestandardowym raporcie zbyt wielu wymiarów
  • d) Brak udostępnienia niestandardowego raportu użytkownikom korzystającym z tego samego widoku

   

 24. Domyślnie Google Analytics może pobierać dane o zachowaniu tylko z systemów połączonych z Internetem
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 25. Które cztery parametry służące do raportowania możesz uwzględnić w działaniu związanym ze zdarzeniem?
  • a) Kategoria, Działanie, Etykieta, Całkowita liczba zdarzeń
  • b) Kategoria, Działanie, Etykieta, Wartość
  • c) Kategoria, Działanie, Etykieta, Unikalne zdarzenia
  • d) Zdarzenie, Kategoria, Działanie, Etykieta

   

 26. Które z poniższych elementów są niezbędne w przypadku ścieżek kanałowych?
  • a) Cele lub e-commerce
  • b) Niestandardowe wymiary
  • c) Funkcje reklamowe
  • d) Nakładka Analytics na stronę

   

 27. Który z poniższych kanałów NIE jest uznawany za „źródło” w Google Analytics?
  • a) (wejścia bezpośrednie)
  • b) com
  • c) Google
  • d) E-mail

   

 28. Którego raportu użyjesz do sprawdzania, gdzie użytkownicy rozpoczynali lub opuszczali ścieżkę konwersji?
  • a) Raport Czas działań użytkownika
  • b) Raport Przepływ celów
  • c) Raport Analiza kohortowa
  • d) Raport Diagramy

   

 29. Kiedy kod śledzenia Analytics wyśle do Google Analytics działanie związane z odsłoną strony?
  • a) Za każdym razem, gdy użytkownik wykona wyszukiwanie w witrynie
  • b) Za każdym razem, gdy użytkownik doda pozycję do koszyka
  • c) Za każdym razem, gdy użytkownik wczyta stronę internetową z osadzonym w niej kodem śledzenia
  • d) Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie film w witrynie

   

 30. Który filtr zastosujesz, by uwzględnić w raportach Kampania tylko dane kampanii „Powrót do szkoły”?
  • a) Niestandardowy filtr wyszukiwania i zastępowania z polem „Nazwa kampanii”, ciągiem „powrót do szkoły” i wzorcem „uwzględnij”
  • b) Zdefiniowany wstępnie filtr uwzględniania o konfiguracji: „liczba wizyt na tej nazwie hosta” „równe” „powrót do szkoły”
  • c) Niestandardowy filtr uwzględniania z polem „Tytuł strony” i wzorcem „powrót do szkoły”
  • d) Niestandardowy filtr uwzględniania z polem „Nazwa kampanii” i wzorcem „powrót do szkoły”

   

 31. Którego z tych narzędzi Google Analytics używa do rozróżniania nowych i powracających użytkowników?
  • a) Sztuczna inteligencja
  • b) Technologia rozpoznawania twarzy
  • c) Przypisywany sekwencyjnie unikalny identyfikator i plik cookie w przeglądarce
  • d) Przypisywany losowo unikalny identyfikator i plik cookie w przeglądarce

   

 32. Którego z poniższych kryteriów NIE można stosować do odbiorców remarketingu dynamicznego?
  • a) Użytkownicy, którzy wyświetlili w Twojej witrynie stronę z wynikami wyszukiwania
  • b) Użytkownicy, którzy zwrócili zakupiony produkt
  • c) Użytkownicy, którzy wyświetlili stronę główną Twojej witryny
  • d) Użytkownicy, którzy wyświetlali strony ze szczegółowymi informacjami o produktach

   

 33. Której informacji o użytkowniku NIE można używać do zmiany stawek za słowa kluczowe w AdWords
  • a) Pora dnia
  • b) Preferencja reklam
  • c) Lokalizacja
  • d) Urządzenie

   

 34. Który z poniższych kanałów NIE wchodzi w skład domyślnego raportu Kanały?
  • a) Bezpłatne wyniki wyszukiwania
  • b) Wejścia bezpośrednie
  • c) Reklamy displayowe
  • d) Urządzenia

   

 35. Czego należy użyć, by przesyłać do Google Analytics dane z urządzenia połączonego z Internetem, np. z punktu sprzedaży w sklepie?
  • a) Importu danych
  • b) Measurement Protocol
  • c) Protokołu sieciowego
  • d) Plików cookie przeglądarki

   

 36. Filtry Google Analytics są stosowane w kolejności, w której są skonfigurowane w widoku
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 37. Która tabela danych zawiera porównanie danych z raportu ze średnimi wartościami witryny?
  • a) Skuteczność
  • b) Porównanie
  • c) Tabela przestawna
  • d) Zestawienie procentowe

   

 38. Udostępnienie niestandardowego raportu spowoduje udostępnienie zawartych w nim danych
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 39. Który raport zawiera informacje, na jakich stronach witryny odnotowujesz największe natężenie ruchu i najwyższy poziom zaangażowania?
  • a) Raport Zaangażowanie
  • b) Raport Częstotliwość wizyt
  • c) Raport Aktywni użytkownicy
  • d) Raport wszystkie strony

   

 40. Jeśli sklep Google Marchandise Store ustawi cel adresu URL „/ordercomplete” oraz typ dopasowania „Zaczyna się od”, które z poniższych stron w witrynie www.googlemerchandisestore.com NIE będą zliczane jako cele?
  • a) /ordercomplete/index.html
  • b) /ordercomplete.php
  • c) /order/complete.php
  • d) /ordercomplete/thank_you.html

   

 41. Których z tych danych o użytkownikach NIE można stosować do tworzenia niestandardowych segmentów?
  • a) Użytkownicy w wieku 25-34 lata, którzy mieli w przeglądarce ustawiony język hiszpański
  • b) Użytkownicy, którzy mieli do czynienia z Twoimi mediami społecznościowymi lub kampaniami e-mailowymi
  • c) Użytkownicy, którzy mają dzieci
  • d) Użytkownicy, którzy po wyświetleniu strony w Twojej witrynie obejrzeli film

   

 42. Który raport zawiera informację o ostatniej stronie wyświetlanej przez użytkowników przed opuszczeniem witryny?
  • a) Raport Wszystkie strony
  • b) Raport Strony
  • c) Raport Strony wyjścia
  • d) Raport Strony docelowe

   

 43. Z których raportów możesz się dowiedzieć, jak witryny odsyłające, bezpłatne wyniki wyszukiwania i kampanie reklamowe pomogły w procesie konwersji?
  • a) Z raportów E-commerce
  • b) Z raportów Ścieżki wielokanałowe
  • c) Z raportów Pozyskiwanie
  • d) Z raportów Cele

   

 44. Co musisz skonfigurować, by śledzić, jakich wyszukiwanych haseł używają klienci do znajdowania produktów w Twojej witrynie?
  • a) Import danych
  • b) Ulepszone e-commerce
  • c) Wyszukiwanie w witrynie
  • d) Filtry wyszukiwania

   

 45. Który parametr kampanii NIE występuje standardowo w Google Analytics?
  • a) Utm_adgroup
  • b) Utm_source
  • c) Utm_medium
  • d) Utm_content

   

 46. Jak możesz skrócić czas generowania raportów w Google Analytics?
  • a) W menu próbkowania wybrać „Większa precyzja”
  • b) W menu próbkowania wybrać „Krótszy czas reakcji”
  • c) Usunąć wszystkie wymiary dodatkowe dodane do raportu
  • d) Usunąć wszystkie filtry dodane do widoku

   

 47. Który raport zawiera wizualizację interakcji użytkowników w witrynie?
  • a) Raport Zmiany w zachowaniu
  • b) Raport Analiza treści
  • c) Raport Strony docelowe
  • d) Raport diagramy

   

 48. Których z poniższych kryteriów NIE MOŻNA używać do tworzenia niestandardowych segmentów?
  • a) Typu reklamy
  • b) Wymiarów
  • c) Sekwencji działań użytkowników
  • d) Danych

   

 49. Które tagi poleca zespół Google Analytics do dokładnego śledzenia kampanii?
  • a) Źródło, treść i termin
  • b) Medium, źródło i treść
  • c) Kampania, treść i termin
  • d) Medium, źródło i kampania

   

 50. Które raporty podają listę witryn odsyłających ruch na Twoje strony?
  • a) Położenie geograficzne
  • b) Zachowanie
  • c) Cały ruch
  • d) Dane demograficzne

   

 51. Która z poniższych funkcji umożliwia łączenie danych offline wygenerowanych przez systemy używane w firmie z danymi online zebranymi przez Google Analytics?
  • a) Import danych
  • b) Łączenie z AdWords
  • c) Identyfikator User ID
  • d) Śledzenie celów

   

 52. Których z poniższych danych NIE można zbierać za pomocą domyślnego kodu śledzenia Analytics?
  • a) Ustawienie języka w przeglądarce
  • b) Ulubiona witryna użytkownika
  • c) Urządzenie i system operacyjny
  • d) Wizyty na stronie

   

 53. Kiedy domyślnie Google Analytics NIE może rozpoznawać sesji tego samego użytkownika?
  • a) Gdy sesje miały miejsce w różnych przeglądarkach na tym samym urządzeniu
  • b) Gdy sesje miały miejsce w tej samej przeglądarce na tym samym urządzeniu
  • c) Gdy sesje miały miejsce w tej samej przeglądarce tego samego dnia
  • d) Gdy sesje korzystając z tego samego pliku cookie w przeglądarce

   

 54. W jakiego typu niestandardowym raporcie można zobaczyć statyczną, możliwą do sortowania tabelę z wierszami danych?
  • a) Tabela przestawna
  • b) Nakładka mapy
  • c) Tabela kartotekowa
  • d) Eksplorator

   

 55. Kiedy kod śledzenia Analytics wysyła działanie związane ze zdarzeniem?
  • a) Za każdym razem, gdy użytkownik doda zdarzenie do kalendarza
  • b) Za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje działanie objęte śledzeniem odsłon
  • c) Za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje działanie objęte śledzeniem zdarzeń
  • d) Za każdym razem, gdy użytkownik dokona rezerwacji

   

 56. Jaką funkcję musisz skonfigurować, by zbierać dane związane z firmą, np. status członkowski?
  • a) Niestandardowy filtr
  • b) Śledzenie zdarzeń
  • c) Niestandardowy wymiar
  • d) Niestandardowe dane

   

 57. Jakiego rodzaju działania śledzi Google Analytics?
  • a) Działania związane ze śledzeniem stron
  • b) Działania związane ze śledzeniem zdarzeń
  • c) Działania związane ze śledzeniem e-commerce
  • d) Wszystkie powyższe

   

 58. Którym z poniższych kanałów NIE zostanie przypisana konwersja w raportach ścieżek wielokanałowych?
  • a) Witryny odsyłające
  • b) Reklamy telewizyjne
  • c) Kampanie w mediach społecznościowych
  • d) Płatne i bezpłatne wyniki wyszukiwania

   

 59. Co się stanie, gdy użytkownik usunie z przeglądarki plik cookie Analytics
  • a) Analytics straci możliwość powiązania danych o zachowaniu użytkownika z zebranymi wcześniej danymi
  • b) Po kolejnym wczytaniu strony objętej śledzeniem Analytics utworzy nowy unikalny identyfikator
  • c) Po kolejnym wczytaniu strony objętej śledzeniem Analytics utworzy w przeglądarce nowy plik cookie
  • d) Wszystko powyżej

   

 60. Który raport pomaga dowiedzieć się, z jakiego typu urządzeń mobilnych korzystają użytkownicy odwiedzający Twoją witrynę?
  • a) Raport Cały ruch > Źródło/medium
  • b) Raport Technologia > Sieć
  • c) Raport Zawartość witryny > Strona docelowa
  • d) Raport Urządzenia mobilne > Urządzenia

   

 61. Co to jest „wymiar” w Google Analytics
  • a) Atrybut zbioru danych umożliwiający jego uporządkowanie w celu dokładniejszej analizy
  • b) Porównanie danych w dwóch zakresach dat
  • c) Raport zawierający informacje o odbiorcach
  • d) Łączna kwota przychodów firmy w danym zakresie dat

   

 62. Ile Google Analytics odnotuje konwersji celu, jeśli jako cel miejsca docelowego zdefiniujesz subskrypcję newslettera, a użytkownik zarejestruje ją trzy razy w trzech osobnych sesjach?
  • a) 0
  • b) 1
  • c) 2
  • d) 3

   

 63. Gdzie w kodzie HTML strony internetowej umieścić kod śledzenia Analytics?
  • a) Bezpośrednio przed zamykającym tagiem </body> witryny
  • b) Bezpośrednio po otwierającym tagu <body> witryny
  • c) Bezpośrednio przez zamykającym tagiem </head> witryny
  • d) Bezpośrednio po otwierającym tagu <head> witryny

   

 64. Co to jest „wymiar dodatkowy” w Google Analytics
  • a) Dodatkowy widżet, który możesz dodać do panelu informacyjnego, by dokładniej analizować dane
  • b) Dodatkowe dane, które możesz dodać do raportu, by przeprowadzić bardziej szczegółową analizę
  • c) Dodatkowy wymiar, który możesz dodać do raportu, by przeprowadzić bardziej szczegółową analizę
  • d) Wizualizacja, która umożliwia poznawanie wpływu danych

   

 65. Filtry umożliwiają uwzględnianie, wykluczanie i modyfikowanie danych zebranych w widoku
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 66. Nawet gdy Google Analytics przetworzy już zebrane dane, nadal możesz odtworzyć wszystkie odfiltrowane informacje
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 67. Czego NIE umożliwiają niestandardowe raporty?
  • a) Łączenia danych i wymiarów o różnych zakresach
  • b) Tworzenia raportów z niestandardowymi danymi
  • c) Używania wielu wymiarów naraz w tym samym raporcie
  • d) Używania niestandardowego wymiaru jako wymiaru głównego

   

 68. Które z poniższych stwierdzeń o segmentach jest nieprawidłowe?
  • a) Segmenty mogą być podzbiorami sesji lub użytkowników
  • b) Segmenty to filtry, które trwale zmieniają dane
  • c) Segmenty umożliwiają wydzielanie i analizowanie danych
  • d) Segmenty mogą służyć do tworzenia niestandardowych list remarketingowych

   

 69. Które z poniższych grup użytkowników NIE są domyślnie możliwymi do zdefiniowania odbiorcami remarketingu?
  • a) Użytkownicy, którzy odwiedzili określoną stronę w Twojej witrynie
  • b) Użytkownicy, którzy odwiedzili Twój sklep tradycyjny
  • c) Użytkownicy, którzy odtworzyli film w Twojej witrynie
  • d) Użytkownicy, którzy posługują się określonym językiem

   

 70. Co to jest „współczynnik odrzuceń” w Google Analytics?
  • a) Liczba określająca, ile razy unikalni użytkownicy powrócili do Twojej witryny w danym przedziale czasu
  • b) Odsetek wizyt, podczas których użytkownik wszedł na stronę w Twojej witrynie i opuścił ją bez żadnych interakcji
  • c) Odsetek wszystkich wyjść z witryny
  • d) Odsetek sesji, podczas użytkownik opuścił witrynę ze strony głównej

   

 71. Jaką funkcję w poniższych raportach mogą pełnić niestandardowe wymiary?
  • a) Wymiarów dodatkowych w standardowych raportach
  • b) Wymiarów głównych w niestandardowych raportach
  • c) Wymiarów dodatkowych w niestandardowych raportach
  • d) Wszystkie powyższe

   

 72. W raportach ścieżki wielokanałowe konwersje i transakcje e-commerce są przypisywane do ostatnich kampanii, wyszukiwań lub reklam odsyłających użytkownika.
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 73. Widoki mogą zawierać dane witryny sprzed dnia swojego utworzenia
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 74. Które kampanie wymagają ręcznego dodawania do docelowych adresów URL tagów umożliwiających śledzenie
  • a) Kampanie AdWords
  • b) Kampanie e-mailowe
  • c) Kampanie AdWords i e-mailowe
  • d) Żadna z tych odpowiedzi

   

 75. Co umożliwia przypisanie wartości celowi Google Analytics?
  • a) Porównywanie konwersji celu oraz pomiar zmian i udoskonaleń witryny
  • b) Analizowanie ścieżki do konwersji w witrynie
  • c) Śledzenie bieżących przychodów firmy
  • d) Śledziennie rzeczywistych przychodów z konwersji

   

 76. Niestandardowy wymiar możesz zastosować tylko do danych zebranych przed jego utworzeniem.
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 77. Po usunięciu widoku masz ograniczoną liczbę dni na jego odtworzenie.
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 78. Co musisz skonfigurować, by śledzić użytkowników i sesje w wielu domenach?
  • a) Łączenie z AdWords
  • b) Śledzenie w wielu domenach
  • c) Import danych
  • d) Łącznie z Ad Exchange

   

 79. Które z poniższych elementów NIE jest domyślenie „medium” w Google Analytics?
  • a) Bezpłatne
  • b) Odesłanie
  • c) CPC
  • d) Google

   

 80. Który raport pokazuje odsetek użytkowników, którzy odwiedzili już wcześniej Twoją witrynę?
  • a) Zainteresowania > Raport kategorie podobieństw
  • b) Cały ruch > Raport odesłania
  • c) Zachowanie > Raport nowi a powracający
  • d) Zachowanie > Raporty Częstotliwość i Czas od poprzedniej wizyty

   

 81. Jeśli użytkownik odwiedzi w witrynie stronę główną, na której znajduje się osadzony film, i opuści ją bez kliknięcia czegokolwiek, GA zaliczy tę sesję do odrzuceń?
  • a) Prawa
  • b) Fałsz

   

 82. Nową grupę kanałów niestandardowych możesz zastosować wstecznie, by uporządkować zebrane wcześniej dane.
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 83. Jeśli filtr wyklucza dane z widoku, tych informacji nie można już wyświetlić w tym widoku.
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 84. Którą funkcję musisz włączyć, by umożliwić rozpoznawanie użytkowników na różnych urządzeniach?
  • a) Identyfikator User ID
  • b) Definicje list odbiorców
  • c) Łącznie z AdWords
  • d) Modele atrybucji

   

 85. Filtry można stosować wstecznie do dowolnych danych, które zostały już przetworzone.
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 86. Jaki raport zawiera listę stron Twojej witryny, które użytkownicy odwiedzili jako pierwsze?
  • a) Raport Wszystkie strony
  • b) Raport Lokalizacja
  • c) Raport Strony
  • d) Raport Strony docelowe

   

 87. Jakie są cztery rodzaje celów w GA?
  • a) Miejsce docelowe. Zdarzenie. Czas trwania. Strony/ekrany na sesję
  • b) Odsłona. Zdarzenie. Transakcja. Medium społecznościowe
  • c) Zdarzenie. Godzina. Użytkownicy na sesję
  • d) Miejsce docelowe. Zdarzenie. Odsłona. Medium społecznościowe

   

 88. Który raport zawiera listę użytkowników, którzy rozpoczęli sesję w witrynie w okresie 1 dnia albo 7, 14 lub 30 dni?
  • a) Raport analiza kohortowa
  • b) Raport Aktywni użytkownicy
  • c) Raport Przepływ użytkowników
  • d) Raport Eksplorator użytkownika

   

 89. W GA nie można zmienić domyślnego limitu czasu sesji.
  • a) Prawda
  • b) Fałsz

   

 90. Co musisz skonfigurować, by zbierać dane o liczbie pobrań katalogu produktów przez użytkowników?
  • a) Raport niestandardowy
  • b) Niestandardowy wymiar
  • c) Obliczone dane
  • d) Śledzenie zdarzeń

   

 91. Kiedy domyślnie wygasa sesja w GA?
  • a) Gdy użytkownik otworzy inne okno przeglądarki
  • b) Po 30 minutach niezależnie od aktywności użytkownika w witrynie
  • c) Codziennie w południe
  • d) Gdy użytkownik nie wykazuje aktywności w witrynie przez ponad 30 minut

   

 92. Która z poniższych możliwości NIE jest korzyścią płynącą z używania segmentów do analizy danych?
  • a) Za pomocą opcji Segmenty konwersji możesz wyodrębnić i analizować określone ścieżki konwersji
  • b) Możesz porównywać zachowania grup użytkowników, takich jak Użytkownicy dokonujący konwersji i Użytkownicy nie dokonujący konwersji
  • c) Możesz analizować użytkowników według warunków obejmujących pojedynczą sesję lub większą ich liczbę
  • d) Możesz stale modyfikować dane w widoku

   

 93. Który filtr lub które filtry zastosujesz, by uwzględnić w raportach tylko użytkowców z Brazylii lub Argentyny?
  • a) Filtr 1: uwzględnij Brazylia lub Argentyna
  • b) Filtr 1: uwzględnij Brazylia Filtr 2: uwzględnij Argentyna
  • c) Filtr 1: uwzględnij Argentyna Filtr 2: uwzględnij Brazylia
  • d) Filtr 1: wyklucz Peru i Boliwia

   

 94. Co jest niezbędne w przypadku identyfikatora User ID do śledzenia użytkowników na różnych urządzeniach?
  • a) Menedżer tagów Google
  • b) Nowe konto Analytics do raportowania
  • c) Wszystko powyżej
  • d) Logowanie, które powoduje generowanie i ustawianie unikalnych identyfikatorów

   

 95. Który raport umożliwia porównywanie danych na podstawie daty pozyskania użytkownika w wybranej liczbie kolejnych tygodni?
  • a) Raport Eksplorator użytkownika
  • b) Raport Przepływ użytkowników
  • c) Raport Aktywni użytkownicy
  • d) Raport Analiza kohortowa

   

 96. Jaki zakres zastosujesz w niestandardowym wymiarze zbierającym dane o użytkownikach, którzy logują się w Twojej witrynie?
  • a) Działanie
  • b) Użytkownik
  • c) Produkt
  • d) Sesja

   

 97. Jaki tag adresu URL AdWords dodaje do docelowego adresu URL w ramach automatycznego tagowania?
  • a) Utm=
  • b) Urlid=
  • c) Gclid=
  • d) Adid=

   

 98. Który z poniższych elementów można zaimportować, by zdefiniować listę odbiorców remarketingu?
  • a) Niestandardowy segment
  • b) Niestandardowy wymiar
  • c) Niestandardowe dane
  • d) Raport niestandardowy

   

 99. Które z poniższych zestawień NIE jest prawidłową kombinacją danych i wymiaru?
  • a) Całkowita liczba zdarzeń/typ użytkownika
  • b) Sesje/współczynnik odrzuceń
  • c) Czas spędzony na stronie/typ urządzenia
  • d) Sesje/źródło

   

 100. Który raport podaje skuteczność poszczególnych fragmentów witryny?
  • a) Raport Częstotliwość wizyt
  • b) Raport Lokalizacja
  • c) Raport Analiza treści
  • d) Raport Najczęstsze zdarzenia

   


Zapisz się do newslettera wypełniając pola poniżej. Będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z Silesia SEM i informacjami o marketingu internetowym w sieci. Nie spamujemy.

Zostanie wysłany do Ciebie e-mail potwierdzający: przeczytaj zawarte w nim instrukcje, aby potwierdzić subskrypcję.

Twój email:

 Zapoznałem się z polityką prywatności.
The following two tabs change content below.

Artur Strzelecki

Niezależny specjalista SEM, który upowszechnia wiedzę o marketingu w wyszukiwarkach internetowych. W wolnych chwilach doradza dużym i małym klientom.

Jedno przemyślenie nt. „100 pytań i odpowiedzi do egzaminu Google Analytics

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *