Google Analytics: Aktywni uzytkownicy

Google Analytics jest ogromnym, internetowym narzędziem pozwalającym analizować dane oraz statystyki serwisów WWW. Jest udostępniane przez firmę Google. Zbiera informacje o użytkownikach i wykonywanych przez nich działaniach na stronie lub aplikacji. Następnie dane te są prezentowane w formie wykresów lub tabel, które pozwalają nam sprawdzić między innymi ile osób odwiedza naszą stronę, skąd pochodził ruch, jakie są zainteresowania naszych użytkowników, dane o demografii itp. Aby Google Analytics zostało zainstalowane na naszej stronie www należy wkleić fragment kodu JavaScript.

Można korzystać z niego bezpłatnie, chyba, że liczba odwiedzin witryny miesięcznie jest większa niż 5 milionów razy, co jest trudne do uzyskania. Dodatkowym plusem jest to, że usługa ta jest dostępna dla każdej osoby posiadającej konto w Google.

 

Co rozumiemy przez Aktywnych użytkowników?

Aktywni użytkownicy to jeden z raportów znajdujących się w Google Analytics. Należy do sekcji „Odbiorcy”.

Można stwierdzić, że należy do nowszych elementów Analytics’a, został dodany w 2014 roku. Zastąpił miernik o nazwie „unikalni użytkownicy”.

Raport ten przedstawia liczbę unikalnych użytkowników strony lub aplikacji w podanym zakresie dat, a dokładniej liczbę osób, którzy zainicjowali sesję w witrynie lub aplikacji. Innymi słowy, sprawdza aktywność użytkowników od momentu ich pozyskania.

 

Raport Aktywni użytkownicy dostarcza przede wszystkim informacji na temat tego, jak duże jest zainteresowanie użytkowników naszą stroną lub aplikacją i co bardzo ważne, pozwala na bieżąco śledzić poziom tego zainteresowania.

Warto mieć na uwadze, że część ludzi może korzystać z tego samego urządzenia, albo jedna osoba z wielu różnych urządzeń, co skutkuje tym, że nie możemy być pewni czy podana liczba aktywnych użytkowników jest w stu procentach prawdziwa. Jednakże na początku 2017 roku Google Analytics rozpoczęło aktualizowanie obliczania Aktywnych użytkowników tak, aby określać liczbę użytkowników z dużą dokładnością oraz niską liczbą błędów (zazwyczaj poniżej 2%).

 

Aktywni użytkownicy z sekcji Odbiorcy a użytkownicy znajdujący się aktualnie na stronie z sekcji Na żywo

Często popełnianym błędem jest mylenie dwóch mierników ze sobą, a mianowicie raportu Aktywni użytkownicy, na którym obecnie się skupiamy z liczbą użytkowników przebywających aktualnie na stronie lub aplikacji w czasie rzeczywistym, którą możemy znaleźć w sekcji Na żywo. Należy pamiętać, że są to dwa inne mierniki i przedstawiają inne wartości.

Pamiętaj!

Raport Aktywni użytkownicy nie przedstawia liczby użytkowników znajdujących się obecnie na naszej stronie czy też aplikacji!

 

Jak wyświetlić dane o Aktywnych użytkownikach w Google Analytics

Aby wyświetlić dane o aktywnych użytkownikach wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Po zalogowaniu się na konto Google Analytics, należy wejść do odpowiedniego widoku, wybrać Raporty, a następnie kliknąć sekcję Odbiorcy. Rozwinięte zostanie menu, w którym znajdziemy Aktywnych użytkowników.

Warto wspomnieć, że dane o aktywnych użytkownikach są dostępnie na każdym koncie Google Analytics. Nie ma konieczności zmiany kodu śledzenia.

 

Dane

Google Analytics daje nam wybór w jakim zakresie chcemy przeglądać raport dotyczący Aktywnych użytkowników. To znaczy przedstawia nam wykres dotyczący liczby osób, które były na stronie w ciągu np. 1 dnia Można zaznaczyć dowolną opcję:

  • Użytkownicy aktywni w ciągu 1 dnia
  • Użytkownicy aktywni w ciągu 7 dni
  • Użytkownicy aktywni w ciągu 14 dni
  • Użytkownicy aktywni w ciągu 30 dn

Wybór zakresu dat

 

Istnieje również opcja wyboru z jakiego okresu czasowego raport ma obejmować i pokazywać aktywnych użytkowników. Dzięki temu możemy sprawdzić jak często pozyskani użytkownicy odwiedzili naszą witrynę, dokonali transakcji, jak długi był czas trwania ich sesji oraz jak duże przychody z reklam wygenerowali. W prawym górnym roku wybieramy zakres dat. Na rysunku znajdującym się powyżej, jest to okres 7-dniowy (12 listopad 2017 – 18 listopad 2017). Co więcej w tym samym miejscu możemy zaznaczyć również opcję porównania z poprzednim okresem lub poprzednim rokiem. Daje nam to widok na to jak zmieniała się liczba użytkowników na przestrzeni wybranych okresów.

 

Sposoby przedstawienia danych dotyczące Aktywnych użytkowników

 

Dane w raporcie Aktywni użytkownicy przedstawiane są względem ostatniego dnia w wybranym zakresie dat. Załóżmy, że zakresem tym jest okres od 1 października do 31 października. W tym przypadku:

  • Użytkownicy aktywni w ciągu 1 dnia – jest to liczba użytkowników unikalnych, którzy ostatniego dnia z wybranego zakresu dat, tj. 30 października zapoczątkowali sesję w witrynie lub aplikacji (ile osób było na stronie w ciągu 1 dnia).
  • Użytkownicy aktywni w ciągu 7 dni – jest to liczba użytkowników unikalnych, którzy w ciągu ostatnich 7 dni z wybranego zakresu dat, w tym przypadku: 24-30 października zapoczątkowali sesję w witrynie lub aplikacji (ile osób było na stronie w ciągu 7 dni).
  • Użytkownicy aktywni w ciągu 14 dni – jest to liczba użytkowników unikalnych, którzy w ciągu ostatnich 14 dni z wybranego zakresu dat, w tym przypadku: 17-30 października zapoczątkowali sesję w witrynie lub aplikacji (ile osób było na stronie w ciągu 14 dni).
  • Użytkownicy aktywni w ciągu 30 dni – jest to liczba użytkowników unikalnych, którzy w ciągu ostatnich 30 dni z wybranego zakresu dat, czyli w całym 30-dniowym zakresie dat zapoczątkowali sesję w witrynie lub aplikacji (ile osób było na stronie w ciągu 30 dni).

W raporcie Aktywni użytkownicy domyślnie wyświetlany jest wykres danych dotyczący użytkowników aktywnych w ciągu 1 dnia. Możemy przeglądać wartości przypisane do danej daty najeżdżając kursorem na odpowiednie punkty wykresu, które są odpowiednikiem dni.

 

 

Powyższy wykres przedstawia liczbę aktywnych użytkowników z podziałem na każdy dzień z zakresu dat 1 listopada 2017 – 17 listopada 2017. Liczba 415, która podana jest pod wykresem dotyczy liczby aktywnych użytkowników z dnia 17 listopada, czyli z ostatniego dnia z wybranego zakresu dat.

Aby wyświetlić dane o aktywnych użytkownikach w ciągu 7 dni, 14 dni lub 30 dni należy zaznaczyć odpowiednią opcję, które znajdują się zaraz nad wykresem, u góry panelu. Wykresy te dadzą nam szerszy obraz na to jak wygląda ruch na stronie. Można łatwo zauważyć czy ruch maleje, rośnie czy też jest stały.

 

 

Identyfikowanie użytkowników

 

Każdemu użytkownikowi przypisywany jest niepowtarzalny, unikalny identyfikator wysyłany z każdym działaniem, po to aby Google Analytics mogło przyporządkować odpowiednie wizyty do odpowiednich użytkowników (która wizyta należy do którego użytkownika).

Identyfikatorem tym może być pojedynczy, własny plik cookie Google Analytics o nazwie _ga, który zawiera identyfikator klienta tej usługi.  Aby dokładniej identyfikować użytkowników na wszystkich urządzeniach, za pomocą których korzystają z naszej witryny czy aplikacji możemy używać w połączeniu z identyfikatorem klienta funkcji User ID. Funkcja ta właśnie przypisuje dane o wielu urządzaniach, sesjach oraz interakcjach do tych samych użytkowników. Pozwala powiązywać dane o interakcjach z wielu urządzeń i różnych sesji z niepowtarzalnymi identyfikatorami.

Każdy niepowtarzalny identyfikator User ID jest traktowany jako unikalny użytkownik w Analytics, dzięki czemu dane o liczbie użytkowników w Twoich raportach są dokładniejsze. Gdy przesyłasz do Analytics identyfikator i powiązane z nim dane na przestrzeni wielu sesji, możesz zobaczyć poszczególne działania użytkowników w kontekście i analizować zachodzące między nimi zależności.

Aby zaimplementować funkcję User ID, musisz wygenerować swoje unikalne identyfikatory, stale przypisywać identyfikatory do użytkowników i przesyłać je wraz z danymi do Analytics.

Segmenty

 

Google Analytics daje nam możliwość dodania segmentów, dzięki którym możemy dowiedzieć się czegoś więcej o użytkownikach odwiedzających naszą witrynę i przeprowadzić najbardziej opłacalne działania marketingowe.

Przykładowo dzięki segmentowi Ruch z komórek i tabletów możemy sprawdzić ile osób w danym czasie korzystało z urządzeń mobilnych, a dzięki segmentowi Ruch z tabletów i komputerów odczytamy liczbę użytkowników odwiedzających naszą stronę za pomocą komputerów oraz tabletów.

Na podstawie wykresu na rysunku 6 można niezaprzeczalnie stwierdzić, że większość osób odwiedzających naszą stronę korzysta z komputera.

 

Dzięki wybranym segmentom takim jak: ruch z wyników wyszukiwania, ruch z witryn odsyłających czy wejścia bezpośrednie możemy śledzić źródła ruchu naszych użytkowników w wybranym czasie.

 

Dzięki wykresowi przedstawionemu na rysunku 7 można śmiało stwierdzić, że użytkownicy trafiają na naszą stronę z wyników wyszukiwania.

Znaczenie danych

Tak jak zostało już wspomniane raport Aktywni użytkownicy daje nam obraz na to jak dużym zainteresowaniem użytkowników cieszy się nasza witryna czy też aplikacja.

Pozwala wyciągnąć wnioski, które pomogą nam w prowadzeniu efektywnych działań marketingowych.

Jeśli liczba użytkowników odwiedzających naszą witrynę bądź aplikację jest poniżej naszych oczekiwań powinniśmy zastanowić się, czy docieramy z naszymi działaniami marketingowymi do właściwych odbiorców, najprawdopodobniej działania te są źle dobrane. Należy przemyśleć co ewentualnie w naszej reklamie należałoby zmienić. Gdy liczba odwiedzających po prostu się zmniejszyła warto  poszukać na portalach społecznościowych, w prasie, w sieci czy pojawiają się jakieś negatywne opinie na temat naszej oferty, ponieważ to może być powodem utraty użytkowników.

Jeżeli liczba aktywnych użytkowników w ciągu 1 dnia jest wysoka, ale spada ona dla użytkowników długoterminowych może to oznaczać, że potrafisz przyciągnąć użytkowników do swojej oferty, ale trudniej Ci już ich utrzymać, może to oznaczać, że sama witryna lub aplikacja wydaje się być ciekawa dla użytkowników, jednak gdy już ją wypróbują nie spełnia ona ich potrzeb, nie jest dla nich interesująca więc nie wracają już do niej.

Podsumowanie

Raport Aktywni użytkownicy w Google Analytics jest niezaprzeczalnie ważnym i przydatnym raportem. Pozwala na zbadanie liczby użytkowników naszej witryny bądź aplikacji na przestrzeni czasowej. Dzięki niemu możemy odpowiednio kierować swoją kampanią oraz prowadzić w optymalny sposób swoje działania marketingowe.

The following two tabs change content below.

Padawan GA

Student na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dopiero się uczy, więc mógł popełnić błędy w artykule.

Ostatnie wpisy Padawan GA (zobacz wszystkie)

Jedno przemyślenie nt. „Google Analytics: Aktywni uzytkownicy

  1. Jak na „padawana” to całkiem dobrze skrojone – bez napinki, nadymania się – konkrety i analiza, która pozwoli zrozumieć pojęcie wielu początkującym. Swoją drogą, cała seria o GA, która pojawiła się na „Silesii” jest całkiem klawa!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *