Google Analytics: Zainteresowania

Google Analytics pozwala nam dokładnie analizować, kto odwiedza naszą stronę. Do tego celu służą różne raporty. Jednym z nich jest raport – Zainteresowania, który to, jak sama nazwa wskazuje, daje nam informacje o zainteresowaniach użytkowników, które to zainteresowania są określane na podstawie stron, przeglądanych przez użytkowników oraz na podstawie ich zakupów online.

Informacje

Udostępnianie raportu

Korzystanie z raportów dotyczących zainteresowań użytkowników jest możliwe po wykonaniu kilku kroków, w celu ich włączenia.

Aby udostępnić raport Zainteresowania w Google Analytics, należy:

 1. Zaktualizować Google Analytics, w celu dodania obsługi funkcji raportowania o reklamach.
  Włączenie funkcji raportowania o reklamach, spowoduje zbieranie przez Google Analytics dodatkowych informacji z pliku cookie DoubleClick i z identyfikatorów wyświetlania reklam na urządzeniach. Poniżej przedstawione zostały informacje o tych źródłach.
 2. Zaakceptować zasady korzystania z Funkcji reklamowych Google Analytics.
 3. Włączyć raport Zainteresowania.
  Jest to możliwe na dwa sposoby i zostanie omówione niżej.

Źródła

ŹródłoCzego dotyczy?WarunekWynik
Plik cookie DoubleClick firmy zewnętrznejDziałania wyłącznie w przeglądarkach internetowychPlik cookie występujeGoogle Analytics będzie gromadzić wszystkie dane o zainteresowaniach, dostępne w pliku cookie.
Identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu z AndroidemDziałania wyłącznie w aplikacjachKonieczność zaktualizowania kodu śledzenia GA w aplikacjach na Androida, w celu pobierania identyfikatorów wyświetlania reklamGoogle Analytics będzie generować identyfikator, na podstawie identyfikatora uwzględniającego dane o zainteresowaniach, powiązane z działaniami użytkowników w danej aplikacji
Identyfikator systemu iOS dla reklamodawców (IDFA)Działania wyłącznie w aplikacjachKonieczność zaktualizowania kodu śledzenia GA w aplikacjach na iOS, w celu pobierania identyfikatorów IDFAGoogle Analytics będzie generować identyfikator, na podstawie identyfikatora IDFA uwzględniającego dane o zainteresowaniach, powiązane z działaniami użytkowników w danej aplikacji

Google Analytics nie może gromadzić danych o zainteresowaniach, jeśli nie ma pliku cookie DoubleClick lub identyfikatora wyświetlania reklam urządzenia lub w przypadku braku uwzględnienia profilu działania. Sytuacja ta może wpływać na ogólną strukturę ruchu, która może być słabo odzwierciedlona. Dodatkowo dane o zainteresowaniach mogą być dostępne tylko w przypadku części użytkowników i stanowić jedynie część łącznej liczby sesji.
Ani kod analytics.js, ani śledzenie AMP nie zbierają danych o zainteresowaniach.

Włączanie raportu

Włączenie raportu Zainteresowania jest możliwe na dwa sposoby. Można to zrobić na karcie Administracja lub Raportowanie.

Aby włączyć raport Zainteresowania na karcie Administracja, należy:

 1. Zalogować się na konto Google Analytics.
 2. Kliknąć Administracja (lewy dolny róg, pod listą raportów w menu nawigacyjnym Raporty).
 3. Wejść na odpowiednie konto i do odpowiedniej usługi, w których chcemy korzystać z raportu Zainteresowanie.
 4. Kliknąć Ustawienia usługi w kolumnie USŁUGA.
 5. W obszarze Funkcje reklamowe ustawić opcję WŁ. dla Włącz raporty demograficzne i zainteresowań.
 6. Kliknąć Zapisz.


Aby włączyć raport Zainteresowania na karcie Raporty, należy:

 1. Zalogować się na konto Google Analytics.
 2. Wejść na odpowiednie konto i do odpowiedniej usługi, w których chcemy korzystać z raportu Zainteresowanie.
 3. Otworzyć Raporty.
 4. Otworzyć raport Odbiorcy, następnie Dane demograficzne i Ogółem.
 5. Kliknąć opcję WŁĄCZ, która znajduje się nad tekstem.

Dane powinny pojawić się w raportach w ciągu 24 godzin od włączenia.

Wymiary

W Google Analytics w raporcie Zainteresowania mamy do czynienia z trzema wymiarami: Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku i Inne kategorie. Wymiary te, wraz z swoimi wartościami zostały przestawione w tabeli poniżej.

WymiarWartość
Kategorie podobieństwaStyle życia zbliżone do typów odbiorców telewizyjnych. Google Analytics jako przykłady podaje: Fani sportu, czy Miłośnicy gotowania.
Segmenty na rynkuZainteresowanie zakupem produktu
Inne kategorieWymiar Inne kategorie pozwala uzyskać najbardziej szczegółowy przegląd użytkowników. W przeciwieństwie do Kategorii podobieństwa, kategorie występujące tutaj są bardziej dokładne np. Sport/Sport drużynowy/Piłka nożna.

Wymiary te są przydatne w dalszej analizie użytkowników odwiedzających stronę. Na ich podstawie można tworzyć segmenty, które później mogą być użyte do tworzenia list odbiorców remarketingu, aby wykorzystać ich duży potencjał konwersji.

Raporty standardowe i niestandardowe

W ramach raportu Zainteresowania mamy dostępne cztery raporty standardowe:

 • Zainteresowania ogółem: podział sesji (lub innych kluczowych danych) w ramach usługi według 10 najpopularniejszych kategorii zainteresowań w wymiarach Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku i Inne kategorie.
 • Kategorie podobieństwa: podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według Kategorii podobieństwa.
 • Segmenty na rynku: podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według Segmentów na rynku.
 • Inne kategorie: podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według Innych kategorii.

Można także tworzyć własne raporty niestandardowe, w celu dokładniejszej analizy odbiorców. Należy wybrać wymiary i dane oraz określić w jaki sposób mają być wyświetlane. Trzeba określić co najmniej jeden wymiar i jeden zestaw danych. Aby wyświetlanie danych w raportach niestandardowych było możliwe, należy włączyć Funkcje reklamowe w usłudze i raporty w widoku.

Taksonomia danych

Kategorie podobieństwa, Segmenty rynkowe i Inne kategorie są oparte na hierarchicznej taksonomii. Jednakże w Google Analytics jest ona ujednolicona. Przykładowo w Innych kategoriach:

 • Sport
 • Sport drużynowy
 • Piłka nożna

W Google Analytics będą to trzy odrębne kategorie:

 • Sport
 • Sport/Sport drużynowy
 • Sport/Sport drużynowy/Piłka nożna

Pojedyncza sesja może być policzona kilka razy, gdyż będzie zaklasyfikowana do kilku kategorii. Sesja zaklasyfikowana jako Sport/Sport drużynowy/Piłka nożna będzie również ujęta w kategoriach Sport/Sport drużynowy i Sport.

W łącznych danych na górze kolumny sesja będzie liczona tylko raz, mimo, że może zostać przyporządkowana do kilku kategorii.

 

Wartości progowe zbierania danych

Może się zdarzyć, że dane dotyczące poszczególnych użytkowników nie będą możliwe do poznania. Jeśli w raporcie znajduje się pozycja Kategoria zainteresowań (jako wymiar podstawowy lub dodatkowy albo jako część zastosowanego segmentu) część danych może zostać wycofana z raportu przez narzuconą wartość progową. Jeżeli w raporcie występuje mniejsza liczba wystąpień danej wartości, niż wynosi wartość progowa, wartość ta może zostać wycofana z raportu.

Wartości progowe są zdefiniowane w systemie, nie jest możliwa ich modyfikacja.

Jeśli w raporcie została zastosowana wartość progowa, pod jego tytułem pojawi się odpowiedni komunikat.

Kierowanie reklam w sieci reklamowej Google

Google Analytics korzysta z takich samych kategorii zainteresowań, jakie są używane w Google AdWords do kierowania reklam w sieci reklamowej Google. Reklamodawcy wiele zyskują, dzięki temu, że oba te narzędzia są ze sobą spójne. Mogą najpierw dokonać analizy danych w Analytics, w celu znalezienia pewnych prawidłowości, które później wykorzystają w AdWords. Wiedząc np., że Fani sportu wykazują wysoki współczynnik konwersji, mogą skoncentrować swoje działania na tej grupie.

 

Raporty

Wyświetlanie raportu Zainteresowania

Aby wyświetlić interesujące nas raporty dotyczące zainteresowań użytkowników, należy:

 1. Zalogować się na swoje konto Google Analytics.
 2. Wejść do odpowiedniej usługi i odpowiedniego widoku w tej usłudze, dla którego chcemy wyświetlić raport.
 3. Otworzyć Raporty w menu po lewej stronie.
 4. W raportach wejść w sekcję Odbiorcy, a następnie w Zainteresowania.

W raporcie Zainteresowania mamy możliwość wyświetlania 4 raportów standardowych. Są to Przegląd, Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku i Inne kategorie i zostały one wspomniane wyżej w sekcji Raporty standardowe i niestandardowe.

 

Przegląd

W raporcie Przegląd, zwanym też Zainteresowania ogółem, mamy możliwość wyświetlenia 10 najpopularniejszych kategorii zainteresowań w wymiarach Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku i Inne kategorie. Możemy wybrać dla jakich danych chcemy wyświetlać ten raport. Dostępne opcje to: % nowych sesji, Sesje, Strony/Sesja, Śr. czas trwania sesji, Współczynnik odrzuceń.

Wymiar Kategorie podobieństwa

Wymiar Segmenty na rynku

Wymiar Inne kategorie

Jak pisałem na początku, dane widoczne na ekranie mogą reprezentować jedynie część całości zebranych danych (podane w % w prawym górnym rogu) takich jak Sesje, czy Współczynnik odrzuceń. Każdy z raportów zawiera 10 najpopularniejszych kategorii zainteresowań dla swojego wymiaru. Kategorie te są przedstawione wertykalnie, począwszy od najczęściej występującej, do tej, która występuję najrzadziej. Każdy wiersz w tej hierarchii zawiera procentowe przedstawienie udziału poszczególnej kategorii w całości, graficzną reprezentację tego udziału w postaci kolorowego paska odpowiedniej długości oraz nazwę kategorii. Raport ten jest najmniej szczegółowym raportem dostępnym w Zainteresowaniach.

Kategorie podobieństwa

Raport ten zawiera informacje dotyczące ogólnego stylu życia użytkowników np. Fan sportu, czy Miłośnik gotowania. Informacje dostępne w tym raporcie są oparte na danych, mówiących o tym, jakie strony odwiedzają użytkownicy.

Raport ten składa się z dwóch części. W pierwszej części mamy graficzne przedstawienie wybranych danych, w postaci wykresu. Wybór danych do wyświetlenia jest szeroki. Możemy je także porównać z innymi danymi, nakładając wykresy na siebie. Mamy tutaj także możliwość zmiany okresu, dla którego chcemy wyświetlić dane oraz to, czy mają być wyświetlane w formacie dziennym, tygodniowym, czy miesięcznym.


Druga część daje nam znacznie więcej przydatnych informacji. Dane możemy zagregować tutaj w formie tabeli. Dostępne są także różne wykresy np. kołowy do pokazania zestawienia procentowego, jednak to tabela najlepiej odzwierciedla dane. W pierwszej kolumnie znajdują się nazwy poszczególnych kategorii zainteresowań (podobne kategorie), a w następnych dane, które chcemy zestawić z tymi kategoriami. Mogą to być Sesje, Współczynnik odrzuceń, Współczynnik konwersji i wiele innych. Dane w tabeli możemy segregować dla interesujących nas kolumn.

Na zdjęciu widać, że za najwięcej Sesji odpowiedzialni są użytkownicy zaklasyfikowani do kategorii Lifestyle i Hobby/Pasjonaci fotografii. Mimo to lepszym współczynnikiem konwersji, a więc pożądanym działaniem, charakteryzują się Entuzjaści samochodów (wiersz 8).

Segmenty na rynku

Segmenty na rynku pokazują zainteresowanie użytkownika zakupem produktu. Zachowanie użytkownika w wyszukiwarce oraz tematyka odwiedzanych przez niego stron dają obraz tego, czym się interesuje, co kupuje i co jest w stanie kupić.

Podobnie jak w przypadku Kategorii podobieństwa, w tym raporcie również możemy przeglądać dane, które nas interesują np. Sesje, w formie wykresu. Mamy tutaj także te same możliwości określenia interesującego nas okresu oraz formatu wyświetlania np. w tygodniach.

Ten sam mechanizm, który występował w Kategoriach podobieństwa, jest także w dalszej części raportu. Dane wyświetlone w formie tabeli dają nam bardziej szczegółowy obraz tego, co interesuje użytkowników odwiedzających naszą stronę.

Jak widać na zdjęciu, najwięcej sesji w określonym okresie czasu wygenerowali użytkownicy zainteresowani produktami związanymi z Domem i Ogrodem, a ściślej z Dekorowaniem domu. Możemy zobaczyć także, ile transakcji wykonała ta grupa użytkowników w danym okresie, a także ile wynosi ich współczynnik konwersji.

 

Inne kategorie

Inne kategorie to wbrew nazwie najważniejszy raport ze wszystkich. Zapewnia on najbardziej szczegółowe dane. Pokazuje tych użytkowników, których nie ma w poprzednich kategoriach, biorąc pod uwagę ich faktyczne zainteresowania, które brane są z odwiedzanych przez nich treści w Internecie. Raport ten jest także mocno związany z Google AdWords, gdyż zawiera te same kategorie odwiedzających, które są w AdWords używane przy targetowaniu grup odbiorców.

W tym raporcie, tak samo jak w dwóch poprzednich, znajduje się część, w której możemy wyświetlać wykresy z interesujących nas danych w danym okresie i danym formacie czasowym.

Tak jak w poprzednich raportach, część agregująca dane w tabeli daje największe korzyści, przez to, że pokazuje najbardziej szczegółowe dane. Dla danej Innej kategorii możemy wyświetlać interesujące nas dane, sortować je i porównywać z innymi okresami.

Widać z tabeli, że użytkownicy zainteresowani Sztuką i Rozrywką, a dokładniej Informacjami o Rozrywce i Celebrytach odpowiadają za największą liczbę sesji w danym okresie. Pomimo tego, że odwiedzali stronę najczęściej, ich współczynnik konwersji e – commerce nie jest najwyższy i wykonali jedną transakcję.

 

Co dalej?

Mając już wiedzę na temat raportu Zainteresowanie, o tym jak go włączyć i otworzyć oraz jak go analizować, warto pójść dalej. Dobrym pomysłem będzie połączenie danych z raportu Zainteresowania z raportem Dane demograficzne. Da nam to dokładniejszy obraz użytkowników, którzy przynoszą nam najwięcej korzyści. Pomocne będzie to na pewno w Google AdWords. Warto korzystać z obu narzędzi, aby skuteczniej trafiać do odbiorców. Przy użyciu Google Analytics łatwo możemy określić grupę docelową, która generuje największe przychody i przynosi największe korzyści. Natomiast Google AdWords użyjemy do tworzenia np. reklam spersonalizowanych dla tej grupy odbiorców. Ta sama zasada zadziała w drugą stronę. Jeżeli zlokalizujemy w Analytics grupę, która przynosi najmniejsze korzyści, będziemy wiedzieli, aby w AdWords nie koncentrować się na tej grupie odbiorców.

 

Podsumowanie

Raport Zainteresowania w Google Analytics daje nam informacje o tym, czym interesują się użytkownicy odwiedzający naszą stronę. Dane te są jedynie częściowe i nie mogą reprezentować ogółu odwiedzających, ale na pewno są pomocne w prowadzeniu strony. Możemy je odpowiednio posegregować i posortować, aby mieć chociaż częściową wiedzą o tym, co kupują i wyszukują nasi odbiorcy oraz czym się interesują. Dzięki tym danym możemy skupić działania marketingowe na grupie, o której wiemy, że przyniesie korzyści, a także wykluczyć z działań marketingowych tych odbiorców, którzy nie przyniosą nam oczekiwanego efektu.

 

Źródła

The following two tabs change content below.

Padawan GA

Student na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dopiero się uczy, więc mógł popełnić błędy w artykule.

Ostatnie wpisy Padawan GA (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *