Google Analytics: Dane demograficzne

Kim są użytkownicy odwiedzający stronę? W jakim są wieku? Jak prezentuje się rozkład płci w statystykach? Jak znaleźć odpowiednią grupę odbiorców?

To pytania, na które znajdujemy odpowiedzi dzięki Google Analytics, które jest świetnym narzędziem do zrozumienia działań w Internecie. Raport Dane demograficzne dostarcza informacji o wieku i płci użytkowników określanych na podstawie przeglądanych stron oraz zakupów online. Dzięki temu raportowi możemy polepszyć działania marketingowe strony poprzez wybranie odpowiedniej grupy odbiorców co minimalizuje wydatki na reklamy.

Skąd Analytics czerpie informacje na temat wieku i płci użytkowników witryny?

Zalogowany na konto GoogleNiezalogowany na konto Google
Analytics zbiera informacje na podstawie danych ustalonych przy zakładaniu kontaDane demograficzne ustalane są na podstawie ich aktywności w Internecie, poprzez pliki cookie

Konfigurowanie w Analytics wyświetlania danych demograficznych

Aby widzieć w Analytics dane demograficzne oraz móc na nich pracować:

 1. Włącz funkcję raportowania o reklamach
 2. Włącz w odpowiednim widoku raporty „Dane demograficzne”

Gdy zaktualizujesz usługę tak, by obsługiwała funkcje raportowania o reklamach, będzie ona zbierać dane demograficzne z niżej wymienionych źródeł:

ŹródłoDotyczyWarunekWynik
Plik cookie DoubleClick firmy zewnętrznejTylko działania w przeglądarkach internetowychWystępuje plik cookieAnalytics gromadzi wszelkie dostępne w pliku cookie dane demograficzne i dane o zainteresowaniach
Identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu z AndroidemTylko działania w aplikacjachNależy zaktualizować kod śledzenia Analytics w aplikacji na Androida tak, by pobierał identyfikatory wyświetlania reklamAnalytics generuje identyfikator na podstawie identyfikatora, który uwzględnia dane demograficzne i dane o zainteresowaniach powiązane z działaniami użytkowników w tej aplikacji
Identyfikator systemu iOS dla reklamodawców (IDFA)Tylko działania w aplikacjachNależy zaktualizować kod śledzenia Analytics w aplikacji na iOS tak, by pobierał identyfikatory IDFAAnalytics generuje identyfikator na podstawie identyfikatora IDFA, który uwzględnia dane demograficzne i dane o zainteresowaniach powiązane z działaniami użytkowników w tej aplikacji

Dane demograficzne mogą być dostępne tylko w przypadku części użytkowników, ponieważ jeśli nie ma pliku cookie DoubleClick lub identyfikatora wyświetlania reklam urządzenia albo jeśli nie uwzględniono profilu działania, to Analytics nie może gromadzić danych demograficznych.

 UWAGA: Ani kod analytisc.js, ani śledzenie AMP nie zbiera danych demograficznych

Włączanie raportów Dane demograficzne

Aby udostępnić w Analytics raporty Dane demograficzne i Zainteresowania:

 1. Zaktualizuj Analytics, by dodać obsługę funkcji raportowania o reklamach.
  Gdy włączysz funkcje raportowania o reklamach, Analytics zacznie zbierać dodatkowe informacje z pliku cookie DoubleClick (o aktywności w witrynie) i z identyfikatorów wyświetlania reklam na urządzeniach (o aktywności w aplikacji).
 2. Zaakceptuj zasady korzystania z Funkcji reklamowych Analytics.
 3. Włącz raporty Dane demograficzne.

Raporty Dane demograficzne i Zainteresowania możesz włączyć na karcie Administracja lub Raportowanie. 

Aby włączyć te raporty na karcie Administracja:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. Wejdź na konto i do usługi, w których chcesz korzystać z danych demograficznych i danych o zainteresowaniach.
 4. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi.
 5. W obszarze Funkcje reklamowe wybierz dla opcji Włączanie raportów Dane demograficzne i Zainteresowania ustawienie WŁ.
 6. Kliknij Zapisz.

Aby włączyć te raporty na karcie Raportowanie:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Wejdź na konto, do usługi i widoku, w których chcesz korzystać z danych demograficznych i danych o zainteresowaniach.
 3. Otwórz Raporty.
 4. Otwórz raport Odbiorcy > Dane demograficzne > Ogółem.
 5. Kliknij Włącz (nad tekstem wstępu).

Dane powinny pojawić się w raportach w ciągu 24 godzin od włączenia.

Wiek - dane demograficzne

Płeć - dane demograficzne

Wymiary (wartości, które przedstawia raport):

WymiarWartości
Wiek18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
PłećMężczyzna, Kobieta

W kontekście tych wymiarów można wyświetlać dowolne pasujące do nich dane Analytics (np. Sesje, Współczynnik odrzuceń, Transakcje, Przychody).

Poniżej przykładowe raporty z Google Analytics:

Dane demograficzne w Google Analytics

Dane demograficzne w Google Analytics

Raporty standardowe

Dostępnych jest siedem raportów standardowych:

 • Dane demograficzne ogółem: podział Sesji bądź innych danych, w ramach usługi według grupy wiekowej i płci. Sesje są domyślnymi danymi kluczowymi. Zamiast nich można też użyć m.in.: % nowych sesji lub liczba stron na sesję.
 • Wiek: podział danych według grup wiekowych. Dane nie obejmują osób poniżej 18 roku życia.
 • Płeć: podział danych według płci, Analiza płci umożliwia poznanie podziału wg grupy wiekowej i zainteresowania.
 • Zainteresowania ogółem: podział Sesji bądź innych danych, w ramach usługi według 10 najpopularniejszych kategorii zainteresowań w wymiarach Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku oraz Inne kategorie.
 • Kategorie podobieństwa: podział danych według Kategorii podobieństwa.
 • Segmenty na rynku: podział danych według Segmentów na rynku.
 • Inne kategorie: podział danych według Innych kategorii.

Raporty niestandardowe

W raportach niestandardowych możesz używać wymiarów z raportów Dane demograficzne i Zainteresowania. Możesz np. zastosować wymiary Płeć i Wiek, by wyznaczyć kontekst oceny danych e-commerce typu Współczynnik kupna do szczegółów czy Przychody z produktu/zakup.

Zanim zaczniesz wyświetlać dane w raportach niestandardowych, musisz włączyć Funkcje reklamowe w usłudze i raporty w widoku.

Taksonomia danych (zasady i metody klasyfikowania)

Kategorie podobieństwa, rynkowe i inne są oparte na hierarchicznej taksonomii, która jest w Analytics ujednolicona, np. w Innych kategoriach:

 • Oprogramowanie
  • Oprogramowanie internetowe
   • Programy i przeglądarki internetowe

to trzy odrębne kategorie w Analytics:

 • Oprogramowanie
 • Oprogramowanie/Oprogramowanie internetowe
 • Oprogramowanie/Oprogramowanie internetowe/Programy i przeglądarki internetowe

Pojedyncza sesja może zostać zaklasyfikowana w kilku różnych kategoriach, a w konsekwencji – policzona kilka razy w danych sesji. Na przykład sesja zaklasyfikowana do kategorii Oprogramowanie/Oprogramowanie internetowe/Programy i przeglądarki trafi również do kategorii Oprogramowanie/Oprogramowanie internetowe i Oprogramowanie.

Chociaż każda sesja może zostać uwzględnione w kilku różnych kategoriach zainteresowań, w łącznych danych na górze kolumny będzie ona liczona tylko raz.

Wartości progowe zbierania danych

Stosowanie wartości progowych zapobiega poznawaniu danych demograficznych i zainteresowań poszczególnych użytkowników przez osoby wyświetlające raport. Jeśli raport zawiera pozycję Wiek Płeć (jako wymiar podstawowy lub dodatkowy albo jako część zastosowanego segmentu), może zostać narzucona wartość progowa powodująca wycofanie z raportu części danych. Jeśli np. w raporcie jest mniej niż N wystąpień pary Płeć=mężczyzna, wartość dla mężczyzn może zostać wycofana.

Te wartości progowe są zdefiniowane w systemie, więc nie można ich modyfikować.

Jeśli w raporcie została zastosowana wartość progowa, pod jego tytułem pojawi się odpowiedni komunikat.

Kierowanie reklam w sieci reklamowej Google

Analytics korzysta z takich samych grup wiekowych i płci, jakich używasz w AdWords do kierowania reklam w sieci reklamowej Google. Taka spójność obu usług umożliwia reklamodawcom analizowanie danych w Analytics i późniejsze zastosowanie wykrytych prawidłowości w AdWords. Możesz np. sprawdzić, jak zachowanie w witrynie lub aplikacji zmienia się w zależności od segmentu użytkowników (czy entuzjaści nowinek technicznych w wieku 25–34 lat wykazują się wyższym współczynnikiem konwersji niż entuzjaści nowinek technicznych z przedziału 35–44 lat?). Wyniki tych analiz umożliwiają zawężanie kierowania reklam w sieci reklamowej Google. Jeśli np. technofile w wieku 25-34 lat wykazują wyższy współczynnik konwersji niż technofile z przedziału 35–44 lat, możesz skoncentrować swój budżet reklamowy na młodszej grupie wiekowej.

Analizowanie danych demograficznych

Najprościej mówiąc jest to poznawanie struktury odbiorców i koncentrowanie się na cennych użytkownikach.

Poznanie płci i wieku odbiorców pozwala także określić, jakiego rodzaju treści reklamowe należy przygotować, jakie przestrzenie reklamowe kupić i jakiego rodzaju listy odbiorców tworzyć do wykorzystania w kampaniach marketingowych i remarketingowych.

Wyświetlanie raportu Dane demograficzne

Aby wyświetlić raporty Dane demograficzne:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Otwórz Raporty.
 4. Kliknij kolejno Odbiorcy > Dane demograficzne.

Poznawanie płci i wieku

Skorzystaj z raportu Dane demograficzne Ogółem, by zacząć od ogólnego podziału odbiorców na kobiety i mężczyzn, a następnie przejdź do analizy danych szczegółowych.

Przeglądaj poszczególne przedziały wiekowe, by zapoznać się z danymi dla wymiaru Inna kategoria.

Docelowi cenni użytkownicy

Poznawanie danych demograficznych wartościowych i potencjalnie wartościowych klientów przydaje się do kierowania kampanii i tworzenia grup odbiorców remarketingu. W przypadku witryny e-commerce może się natomiast przydać poznanie grup użytkowników, którzy mają najwyższy współczynnik konwersji e-commerce lub przynoszą największe przychody. W przypadku witryny, która kładzie nacisk na treść, warto wydzielić grupy użytkowników wykazujących się największym zaangażowaniem (sygnalizowanym np. przez czas trwania sesji czy liczbę odsłon stron/wyświetleń ekranu przypadających na sesję).

Raporty Wiek i Płeć zawierają współczynniki zaangażowania i konwersji. Chcąc uzyskać obraz swoich cennych klientów, możesz zacząć od dowolnego z tych raportów.

Możesz sprawdzić, jak dane dla danej grupy wiekowej rozkładają się według płci. Dane można sprawdzać dla każdej kategorii, dla dokładnej weryfikacji wcześniejszych ustaleń.

Eliminowanie wydatków na reklamy kierowane do mało wartościowych użytkowników

Za pomocą podobnej analizy, jakiej używasz do znalezienia odbiorców o dużej wartości, możesz znaleźć odbiorców o małej wartości – zamiast szukać wysokich przychodów i współczynników konwersji, wystarczy znaleźć ich przeciwieństwo.

Gdy już zidentyfikujesz takich klientów, możesz wykluczyć ich z grona użytkowników oglądających Twoje reklamy.

Segmentowanie raportów na podstawie potrzeb biznesowych

Jak korzystać z Segmentów, by zrozumieć użytkowników w kontekście prowadzonej działalności?

Segmenty pozwalają wydzielić i przeanalizować dokładny pakiet danych, dzięki czemu możesz szybko zareagować i odpowiednio poprowadzić swoją działalność. Segmenty można także wykorzystać do stworzenia listy odbiorców. Poza standardowymi opcjami segmentowania, odwiedzających można zobaczyć także w podsumowaniu czy zestawieniu celów i sprzedaży.

Jeśli prowadzisz firmę e-commerce, możesz posegmentować dane według różnych wymiarów, np. ProduktKategoria produktuMarka produktu lub SKU produktu, by określić strukturę demograficzną kupujących.

Zastosuj ten segment do raportu Odbiorcy > Dane demograficzne.

Możesz podzielić użytkowników według wieku i płci na podstawie Sesji (podstawowe dane) zainicjowanych przez użytkowników, którzy kupili jeden produkt.

Otwórz raport Dane demograficzne > Wiek, by zobaczyć powiązane dane Pozyskiwania, Zachowania i Konwersji e-commerce.

Wnioski

Możliwości wykorzystania raportu Dane Demograficzne są nieograniczone. Możesz skupić się tylko na wybranej grupie odbiorców, reklamy skierować tylko na nich. Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż, sprawić by Twoja marka była bardziej rozpoznawalna, trafić do najbardziej zainteresowanego grona odbiorców powyższy artykuł Ci w tym pomoże, a wyżej wymieniony raport na stałe wpisze się w funkcjonowanie Twojej firmy.

The following two tabs change content below.

Padawan GA

Student na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dopiero się uczy, więc mógł popełnić błędy w artykule.

Ostatnie wpisy Padawan GA (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *