Jak zliczane są wyświetlenia, pozycje i kliknięcia w raporcie Analityka Wyszukiwania?

Google logo

Google opublikowało poradnik w którym bardzo dokładnie wyjaśnia co rozumie pod pojęciami wyświetlenia, pozycje i kliknięcia w raporcie Analityka Wyszukiwania. Ponadto w opracowaniu są obszerne objaśnienia gdy pojawiają się: Karuzela, Strona AMP, Fragment z odpowiedzą, Karta rozszerzona, Link do zainstalowania Aplikacji i Obraz. Tłumaczenie ma pewne słabości, więc poniżej znajdziecie pozbawioną niejasności wersję.

 1. Co to jest wyświetlenie?
 2. Co to jest pozycja wyniku wyszukiwania?
  1. Co zaliczamy jako pozycję?
  2. Co w raporcie Analityka wyszukiwania oznacza wartość pozycji?
  3. Co oznacza wartość pozycji dla witryny?
 3. Co to jest kliknięcie?
 4. Co to jest doprecyzowanie zapytania?
 5. Do jakiego adresu URL są przypisane dane z zakresu analityki wyszukiwania?
 6. Szczegóły elementu wyników wyszukiwania
  1. Karuzela
  2. Strona AMP
  3. Fragment z odpowiedzią
  4. Karta rozszerzona
  5. Link do zainstalowania aplikacji
  6. Obraz


Zobacz Pozycjonowanie sklepu internetowego - 2 częściowe szkolenie online


Co to jest wyświetlenie?

Adres URL linku rejestruje wyświetlenia strony użytkownika w wynikach wyszukiwania. To, czy trzeba przewinąć listę wyników w dół, czy nie, by go zobaczyć, zależy od typu wyszukiwanego elementu zawierającego link.

Tak na przykład wygląda podstawowy wynik wyszukiwania zawierający tylko jeden link: tytuł „Ta witryna mogła paść ofiarą ataku hakerów – co robić? – Silesia SEM”.

Jeden wynik wyszukiwania

Adres URL, do którego prowadzi ten link, rejestruje wyświetlenie w momencie otwarcia przez użytkownika strony zawierającej ten wynik wyszukiwania (nawet jeśli znajduje się w tej części strony, która wymaga przewinięcia w dół). Pamiętaj, że widoczny zielony adres URL linku pod tytułem to nie link, więc nie jest liczony jako wyświetlenie. (Należy również pamiętać o tym, że widoczny adres URL niekoniecznie jest taki sam, jak adres URL linku wskazującego tytuł).

Agregowanie danych według witryny lub strony

Jeśli pojedynczy element wyszukiwania zawiera kilka linków (a często tak jest), wyświetlenia są zliczane przez adres URL lub przez witrynę – zależnie od widoku wybranego w raporcie Analityka wyszukiwania. Poniżej znajduje się przykładowa karta Grafu wiedzy z kilkoma grafikami i linkami tekstowymi:

 

Graf wiedzy z linkami

Jeśli spojrzeć na raport Analityka wyszukiwania z danymi pogrupowanymi według domeny, widać, że dla całej karty naliczono w sumie 1 wyświetlenie:

 • www.example.com – 1 wyświetlenie

Jeśli jednak dane z raportu pogrupujesz według strony, zobaczysz pięć stron, z których każda będzie mieć naliczone 1 wyświetlenie:

 • www.example.com – 1 wyświetlenie
 • www.example.com/rain – 1 wyświetlenie
 • www.example.com/rainbow – 1 wyświetlenie
 • www.example.com/shamrock – 1 wyświetlenie
 • www.example.com/lightning – 1 wyświetlenie

Choć niektóre z tych stron posiadają wiele linków, w przypadku grupowania danych według strony wszystkie wyświetlenia dla tej samej strony są traktowane jako jedno wyświetlenie.

Dodatkowe funkcje grupowania zawierają szczegóły danego elementu.

Co to jest pozycja wyniku wyszukiwania?

Strona wyników wyszukiwania Google (SERP) składa się z wielu elementów wyników wyszukiwania. Elementy wyników wyszukiwania zawierają niebieskie sekcje linków, karuzele, karty Grafu wiedzy i wiele innych typów funkcji wyników. Pojedynczy element wyniku wyszukiwania może zawierać tekst, funkcje interaktywne i jeden lub więcej linków.

Większość elementów wyników wyszukiwania posiada wartość numeryczną pozycji opisującą ich pozycję na stronie. Poniższy schemat pokazuje stronę wyników wyszukiwania z czterema niebieskimi sekcjami linków (1, 3, 4, 5), karuzelę AMP (2) i kartę Grafu wiedzy (6). Pozycję każdego z elementów oblicza się z góry do dołu, poczynając od głównego, lewego obszaru strony, a następnie przechodząc z góry na dół drugiego, prawego obszaru strony (w przypadku języków pisanych od prawej obszarem głównym jest strona prawa), jak widać tutaj:

Liczenie pozycji w układzie dwóch kolumn

Wszystkie linki w obrębie jednego elementu mają tę samą pozycję. Przykładowo na poprzednim schemacie wszystkie elementy karuzeli AMP mają pozycję 2; wszystkie linki w bloku „linków niebieskich” na pozycji 5 mają pozycję 5; wszystkie linki karty Grafu wiedzy mają pozycję 6 itd.

Położenie elementów strony wyników wyszukiwania na stronie może się różnić w zależności od rodzaju urządzenia, funkcji wyszukiwania oraz rozmiaru ekranu, jednak ogólna zasada jest taka sama: pozycję oblicza się z góry do dołu, od lewej do prawej (lub od prawej do lewej w przypadku języków pisanych od prawej).

Co zaliczamy jako pozycję?

Tylko elementy zawierające co najmniej jeden link niedoprecyzowany zapytaniem liczą się jako pozycja; elementy nieposiadające linków lub posiadające tylko linki doprecyzowane zapytaniem nie zajmują żadnej pozycji. Na przykład obrazy van Gogha z karuzeli (przenoszącej do nowych wyszukiwań w Google) nie są liczone jako pozycje i ich obecność nie wpływa na wartość pozycji elementów znajdujących się pod nimi na stronie. Jeśli w przykładzie karuzela bez zliczania pozycji pojawiłaby się nad karuzelą strony AMP (na pozycji 2), nie wpłynęłoby to na inne wartości pozycji na stronie.

Z drugiej strony, niektóre miniatury grafik na głównej stronie wyszukiwania prowadzą do strony internetowej (prawdopodobnie będą wymagać dodatkowego kliknięcia w celu jej otworzenia) – są więc uznawane jako zajmujące pozycje. Reklamy nie zajmują pozycji w wyszukiwaniu.

Co w raporcie Analityka wyszukiwania oznacza wartość pozycji?

Wartość pozycji przedstawiona w raporcie Analityka wyszukiwania to pozycja najwyższego linku do Twojej witryny lub strony w wynikach wyszukiwania, uśredniona dla wszystkich zapytań, w wynikach do których pojawiła się witryna. Przykładowo:

 1. Jeśli jedno zapytanie zwróciło Twoją witrynę na pozycjach 2, 4 i 6, raportowana pozycja to 2 (pozycja najwyższa).
 2. Jeśli drugie zapytanie zwróciło Twoją witrynę na pozycjach 3, 5 i 9, raportowana pozycja to 3 (pozycja najwyższa).
 3. Średnia pozycja dla obu zapytań to (2 + 3)/2 = 2,5.

Do zarejestrowania pozycji wymagane jest wyświetlenie linku. Jeżeli wynik wyszukiwania nie zostanie wyświetlony – bo, na przykład, wynik znajduje się na stronie 3 wyników wyszukiwania, a użytkownik wyświetli tylko stronę 1 – jego pozycja dla tego zapytania nie zostanie zarejestrowana.

W niektórych konfiguracjach raportu przy wartości pozycji pojawia się czasem myślnik (-). Oznacza on brak zarejestrowanej pozycji, ponieważ użytkownik nigdy nie wyświetlił Twojej witryny w powiązaniu z tym zapytaniem. Przykładowo: jeśli porównujesz wyniki wyszukiwania strony w wersji komputerowej oraz mobilnej i wersja komputerowa ma 10 wyświetleń, a wersja mobilna – żadnych, dla wersji na komputery wyświetli się wartość 10, a dla wersji mobilnej myślnik (-).

Co oznacza wartość pozycji dla witryny?

Wartość pozycji to skomplikowana informacja, która może nie być do końca jasna, jeśli nie rozróżnia się pewnych niuansów. Na przykład na poprzednim schemacie karta Grafu wiedzy w pozycji 6 ma najwyższą wartość na stronie, bo zajmuje całą prawą stronę. Z pozoru sytuacja wygląda nieciekawie, jednak w rzeczywistości jest to bardzo widoczne miejsce.

Co więcej, w przypadku wyszukiwania grafik liczba wyników wyświetlana dla wiersza i strony zależy od szerokości ekranu i innych czynników, więc pozycja opisuje tylko bardzo ogólnie to, jak daleko na dole wyników wyszukiwania wyświetla się obraz.

Dla przykładu, poniżej znajduje się kilka możliwych wyjaśnień wartości pozycji 11 elementu:

 • W przypadku wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać pozycję w prawym górnym rogu karty Grafu wiedzy.
 • W przypadku wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać pierwszy element na stronie 2 (jeśli w obszarze drugim strony nie było nic).
 • W przypadku wyników wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać drugi albo trzeci wiersz wyników (widziany bez przewijania).
 • W przypadku wersji mobilnej może to oznaczać szósty wiersz wyników (widoczny dopiero po przewinięciu).

Jak widać, numer pozycji może oznaczać różne rzeczy zależnie od konkretnej sytuacji, dlatego nie należy osądzać pochopnie tej pozycji. Zaleca si monitorowanie zmian pozycji wraz z upływem czasu, a szczególnie zmian nagłych. Dobrze również sprawdzać pozycję absolutną.

Co to jest kliknięcie?

W przypadku większości typów wyników każde kliknięcie kierujące użytkownika poza wyszukiwarkę Google jest liczone jako kliknięcie. Za kliknięcie nie uznaje się kliknięcia linku nieprzenoszącego użytkownika poza wyniki wyszukiwania. Więcej informacji zawiera część Co to jest doprecyzowanie zapytania?.

Kliknięcie wyniku wyszukiwania prowadzącego do strony zewnętrznej, powrót do wyszukiwarki i ponowne kliknięcie tego samego linku jest liczone jako jedno kliknięcie. Kliknięcie innego linku liczy się jako jedno kliknięcie dla każdego klikniętego linku.

Niektóre rodzaje wyników wyszukiwania mogą zliczać kliknięcia w inny sposób. Poniżej są podane informacje na temat kliknięć poszczególnych rodzajów elementów wyszukiwania.


Co to jest doprecyzowanie zapytania?

Doprecyzowaniem zapytania nazywa się kliknięcie w wynikach wyszukiwania linku prowadzącego do nowego zapytania. Jeśli, na przykład, zapytanie to rasy kotów, wyniki mogą zawierać galerię zdjęć różnych ras kotów. Kliknięcie jednej z grafik takiej galerii to właśnie nowe zapytanie odnoszące się do wybranej rasy.

Podobnie dzieje się w przypadku wpisania zapytania grube koty w domyślnym widoku wyszukiwania w internecie, a następnie kliknięcia wyników wyszukiwania grafiki (lub filmów, wiadomości itd.) – każda zmiana widoku to doprecyzowanie zapytania.

Jeśli link stanowi doprecyzowanie zapytania, kliknięcia i wyświetlenia nie są zliczane dla tego linku. Ma to sens, jeśli podejdziemy do tego w ten sposób: właścicielem docelowych linków klikanych doprecyzowań zapytań jest przecież Google. Tylko kliknięcia lub wyświetlenia, które prowadzą poza stronę wyników wyszukiwania, mogą powodować zapisanie kliknięcia lub wyświetlenia w Search Console.

Jeśli użytkownik klika link doprecyzowujący zapytanie, właściwie rozpoczyna nowe zapytanie wyświetlane w polu wyników wyszukiwania. Dane na temat wszystkich wyświetleń, pozycji i kliknięć na stronie nowych wyników wyszukiwania są liczone jako pochodzące z nowego zapytania użytkownika.

Do jakiego adresu URL są przypisane dane z zakresu analityki wyszukiwania?

Dane na temat kliknięć, wyświetleń i pozycji są przypisane do adresu URL, do którego wyszukiwarka Google kieruje użytkownika. W niektórych przypadkach może nie być to adres URL, który widać w wynikach wyszukiwania. Jeśli, na przykład, częścią witryny jest strona example.com/mojastrona (wersja na komputery) i strona m.example.com/mojastrona (wersja na urządzenia mobilne) – prawdopodobnie określona tagiem rel=”alternate” – wynik wyszukiwania na urządzenia mobilne może wyświetlać adres example.com, jednak docelową lokalizacją linku będzie adres m.example.com. W takim przypadku Search Console przypisałaby wyświetlenie i kliknięcie stronie m.example.com/mojastrona (faktyczny adres docelowy).

Jeśli strona docelowa przekierowuje użytkownika do innej strony, nie wpływa to na wyświetlenie ani kliknięcie przypisane do adresu URL.

Szczegóły elementu wyników wyszukiwania

W zależności od rodzaju elementu wyniku wyszukiwania liczba kliknięć, wyświetleń i pozycji może się nieznacznie różnić.

Karuzela

Karuzele to przewijane (zwykle w poziomie) kontenery zawierające zestaw elementów tego samego rodzaju, np. miniatury grafik albo strony AMP.

Kliknięcie – zachowanie zależy od rodzaju elementu.

Wyświetlenie – zarejestrowanie wyświetlenia wymaga przewinięcia karuzeli i wyświetlenia elementu. Sama karuzela nie wymaga przewijania strony, na której się znajduje.

Pozycja – karuzela zajmuje pojedynczą pozycję w wynikach wyszukiwania. Jej wszystkie elementy są przypisane do tej samej pozycji. Jednak karuzela zajmuje pozycję wyszukiwania tylko wtedy, jeśli rodzaj elementu, który zawiera, może zająć pozycję wyszukiwania: przykładowo karuzela stron AMP ma pozycję, bo strony AMP mogą ją mieć, ale karuzela linków kierujących do doprecyzowanych zapytań Google nie będzie pozycji zajmować, bo takie linki również nie mogą zajmować pozycji.

Adres URL – sama karuzela nie ma adresu URL; dane są przypisywane do adresów URL zawartych w niej elementów.

Strona AMP

Strona AMP może się pojawiać w karuzeli jako standardowy link wyniku wyszukiwania bądź w formacie skróconym. Kliknięcie w karuzeli skróconej strony AMP otwiera pełną stronę AMP w specjalnej przeglądarce stron AMP. Użytkownicy mogą tu przeglądać wszystkie pełne strony AMP w kolejności ich hostowania w karuzeli.

Kliknięcie – kliknięcie skróconej strony AMP w karuzeli (otwarcie strony) to jedno kliknięcie. Wyświetlenie pełnej strony AMP w przeglądarce stron AMP liczy się jako kliknięcie i jako wyświetlenie. Stąd, w przypadku przeglądania stron AMP w otwartej przeglądarce stron AMP kliknięcie (i wyświetlenie) jest liczone dla każdej ze stron widzianej po raz pierwszy (i tylko jeden raz).

Wyświetlenie – wyświetlenie strony AMP jest liczone wtedy, gdy strona AMP jest widoczna albo w karuzeli w wynikach wyszukiwania, albo w przeglądarce pełnych stron AMP. Wyświetlenie jest liczone tylko raz, niezależnie od tego, ile razy użytkownik widzi stronę w karuzeli albo w przeglądarce. Jeśli link wyniku wyszukiwania otwierający stronę AMP jest zwykłym „niebieskim linkiem” (nienależącym do karuzeli), również jest to liczone jako wyświetlenie.

Pozycja – jest to pozycja zawartego elementu wyniku wyszukiwania (karuzela, grupa niebieskich linków itd.). Pozycja wewnątrz karuzeli nie jest rejestrowana.

Adres URL – zawarty w raporcie URL jest adresem URL strony AMP.

Fragment z odpowiedzią

Fragment z odpowiedzią wyświetla informacje uzyskane z pojedynczej, określonej strony internetowej. Zawiera on link do źródłowej strony internetowej.

Kliknięcie – kliknięcie linku do strony zewnętrznej w odpowiedzi liczy się jako kliknięcie.

Wyświetlenie – mają zastosowanie standardowe reguły kliknięcia.

Pozycja – mają zastosowanie standardowe reguły pozycji.

Adres URL – końcowy adres URL, do którego przekierowywany jest użytkownik klikający link w odpowiedzi na zapytanie w internecie.

Karta rozszerzona

Karty rozszerzone są definiowane za pomocą danych strukturalnych i można je wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google na różne sposoby.

Kliknięcie – kliknięcie linku karty przenoszącego użytkownika poza wyniki wyszukiwania liczy się jako kliknięcie.

Wyświetlenie – mają zastosowanie standardowe reguły wyświetlenia.

Pozycja – mają zastosowanie standardowe reguły pozycji.

Adres URL – adres URL strony zawierającej znaczniki struktury karty rozszerzonej.

Link do zainstalowania aplikacji

Gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie na urządzeniu mobilnym, a wynik wyszukiwania zawiera stronę aplikacji, która nie została zainstalowana na urządzeniu, może on zobaczyć link do zainstalowania aplikacji na tym urządzeniu (a wyniki wyszukiwania otwierające strony w aplikacji zostaną pominięte w wynikach wyszukiwania).

Kliknięcie – kliknięcie linku do lokalizacji instalacji jest liczone jako kliknięcie. Nie gwarantuje to, że użytkownik faktycznie przeprowadzi tę instalację.

Wyświetlenie – mają zastosowanie standardowe reguły wyświetlenia.

Pozycja – mają zastosowanie standardowe reguły pozycji.

Adres URL – adres URL powiązany z linkiem do instalacji aplikacji znajduje się w głównym identyfikatorze URI urządzenia (bez przedrostka app://<package_or_id>), czyli „/”.

Obraz

Wyniki wyszukiwania obrazu mogą się pojawiać jako osadzone miniatury na stronie wszystkich wyników wyszukiwania (universal search) lub w tekście na stronie wyników wyszukiwania obrazów. W przypadku strony połączonych wyników wyszukiwania pojawiają się one czasem w karuzeli obrazów.

W danych analityki wyszukiwania obraz to po prostu link do adresu URL strony zawierającej obraz. Oznacza to, że Search Console nie rozróżnia poszczególnych obrazów na tej samej stronie; w odniesieniu do kliknięć, wyświetleń i pozycji wszystko jest rozumiane jako identyczne linki.

Obraz może pojawić się zarówno w internetowych, jak i graficznych wynikach wyszukiwania. Analityka wyszukiwania rejestruje dane dla każdego rodzaju wyszukiwania osobno; nie łączy danych różnych rodzajów.

Kliknięcie – kliknięcie w celu otworzenia obrazu miniatury nie jest liczone jako kliknięcie. Kliknięcie otwierające miniaturę lub jakiekolwiek kliknięcie przenoszące użytkownika poza wyszukiwarkę Google jest liczone jako kliknięcie.

Wyświetlenie – wyświetlenia są zliczane, gdy użytkownik widzi albo miniaturę, albo otworzoną grafikę. Wyświetlenie jest liczone tylko raz na adres URL strony hosta, więc jeśli użytkownik przewinie stronę i powróci do tego miejsca lub otworzy grafikę z poziomu miniatury, zostanie to zinterpretowane jako jedno wyświetlenie. Dla adresu URL liczy się tylko jedno wyświetlenie; jeśli zapytanie wyświetla wiele różnych grafik z tej samej strony, zarejestrowane zostanie tylko jedno wyświetlenie. Moment zarejestrowania wyświetlenia zależy od sposobu wyświetlenia wyniku wyszukiwania, który otwiera użytkownik:

 • Zakładka wszystkich wyników – na stronie domyślnej wyników wyszukiwania, która łączy wszystkie rodzaje wyników, wyświetlenia grafik są liczone niezależnie od tego, czy grafika została przewinięta tak, że znalazła się na ekranie; jeśli jednak grafika znajduje się wewnątrz karuzeli na tej (lub innej) stronie, należy ją przewinąć, aby użytkownik zobaczył ją w karuzeli – wtedy nastąpi zliczenie wyświetlenia.
 • Zakładka wyszukiwania grafiki – wyświetlenia grafiki są liczone tylko wtedy, gdy grafika znajdzie się na ekranie.

Pozycja – mają zastosowanie standardowe reguły pozycji.

 • Pozycja w zakładce wszystkich wyników jest obliczana przy pomocy standardowych reguł pozycji, w których blok grafik zajmuje tę samą pozycję.
 • Pozycja w wynikach wyszukiwania grafiki jest obliczana od lewej do prawej, a następnie z góry na dół (lub od prawej do lewej w przypadku języków pisanych od prawej). Na przykład w przypadku wyników wyszukiwania grafiki w języku angielskim na stronie pisanej od lewej pozycje są liczone tak:

Liczenie pozycji w wyszukiwarce obrazów w układzie od lewej do prawej

Na stronie wyników wyszukiwania grafiki szerszy ekran wyświetla więcej wyników na wiersz. Ponieważ liczba grafik na wiersz zależy od rozmiaru ekranu oraz szerokości każdej z grafik, dokładna interpretacja wartości pozycji w wynikach wyszukiwania grafiki może być trudna.

Adres URL – adres URL to adres strony zawierającej grafikę.

Źródło: https://support.google.com/webmasters/answer/7042828

The following two tabs change content below.

Artur Strzelecki

Niezależny specjalista SEM, który upowszechnia wiedzę o marketingu w wyszukiwarkach internetowych. W wolnych chwilach doradza dużym i małym klientom.

3 przemyślenia nt. „Jak zliczane są wyświetlenia, pozycje i kliknięcia w raporcie Analityka Wyszukiwania?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *