Kara więzienia i dozór kuratora za nie wypozycjonowanie 10 fraz

Pozycjoner został ukarany przez Sąd za to, że nie wypozycjonował 10 fraz, na które zawarł umowę z klientem. Klient zgłosił niekorzystne rozporządzenie kwotą 676 zł  i doprowadził do oskarżenia pozycjonera. Prokurator oskarżył pozycjonera o czyn z art. 286§1 Kodeksu Karnego, polegający na nie wywiązaniu się z umowy. Festiwal SEO 2017 Katowice

Art. 286§1 mówi, iż „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Taka właśnie spotkała kara pozycjonera, 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto prokuratorowi nie wystarczył wyrok Sądu I Instancji, w którym kara pozbawienia wolności na 6 miesięcy była zawieszona na okres 2 lat.

Zgodnie z przytoczonymi na rozprawie odwoławczej artykułami Kodeksu Karnego, winnego uznano za przestępcę młodocianego (nie należy tego mylić z małoletnim), wobec czego należało zmienić okres próby na wyższy, trwający 3 lata oraz obligatoryjnie oddano go pod dozór kuratora.

Nie są znane szczegóły w jaki sposób nie doszło do wykonania umowy. Czy pozycjoner wcale nie zabrał się do pracy, czy zabrał się, ale nie osiągnął rezultatów określonych w umowie. Trochę więcej informacji, znajduje się w orzeczeniu Sądu Okręgowego w Świdnicy sygnatura akt IV Ka 555/13.


Masz problem? Potrzebujesz fachowej obsługi z zakresu SEM/SEO ? Skontaktuj się z nami, już dziś! Napisz na kontakt@silesiasem.pl

Zapisz się do newslettera wypełniając pola poniżej. Będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z Silesia SEM i informacjami o marketingu internetowym w sieci. Nie spamujemy.

Zostanie wysłany do Ciebie e-mail potwierdzający: przeczytaj zawarte w nim instrukcje, aby potwierdzić subskrypcję.

Twój email:

 Zapoznałem się z polityką prywatności.

The following two tabs change content below.

Artur Strzelecki

Niezależny specjalista SEM, który upowszechnia wiedzę o marketingu w wyszukiwarkach internetowych. W wolnych chwilach doradza dużym i małym klientom.