Senuto pod lupą czyli wszystko o analizie widoczności w Google

senuto logo

Senuto to nowy produkt na polskiej mapie narzędzi SEO. Ciekawe funkcje i duży zakres danych dostępne w narzędziu zachęcają do wypróbowania jego możliwości. Postaram się przedstawić dobry przewodnik po analizie widoczności dostępnej w SENUTO.

<TL;DR>

Skorzystaj z kuponu 30% “SILESIA3” i używaj narzędzia do kompleksowego wsparcia działań SEO.

https://www.senuto.com/cennik/

Mam czas więc czytam.

Analiza widoczności w Senuto działa w oparciu o dwa tryby:

 • Tryb dzienny: w trybie dziennym codziennie sprawdzane są wyniki dla 2,5 miliona słów kluczowych. Są to słowa, które mają więcej niż 50 wyszukiwań miesięcznie.
 • Tryb tygodniowy: w trybie tygodniowym co tydzień sprawdzane są wyniki dla 19 milionów słów kluczowych. Są to słowa, które mają więcej niż 10 wyszukiwań miesięcznie.

Dzięki zastosowaniu dwóch trybów istnieje możliwość szybkiego śledzenia zmian w widoczności (na dość dużej bazie słów) jak i bardzo dokładnego na podstawie już pełnej bazy.

W chwili obecnej w analizie widoczności dostępnych jest 6 raportów.

 • Dashboard – zbiór najważniejszych informacji o widoczności witryny
 • Pozycje – dane z monitoringu tygodniowego, wszystkie słowa, na jakie widoczna jest witryna
 • Historia pozycji – dane z monitoringu dziennego
 • Sekcje serwisu – analiza widoczności w podziałem na konkretne sekcje serwisu
 • Konkurencja – analiza widoczności konkurencji
 • Cechy słów – raport, który pozwala lepiej zrozumieć profil słów kluczowych witryny.

Dashboard

Dashboard to raport, który pokazuje najważniejsze dane dotyczące widoczności witryny w wyszukiwarce. Składa się z kilku podstawowych elementów.

1.    Wykres widoczności

Prezentuje on ile słów kluczowych w konkretnych przedziałach pozycji TOP 50/10/3 ma dana witryna.

wykres widoczności

Wykres widoczności zawiera 3 linie:

 • TOP 3: Informuje o liczbie słów kluczowych w TOP 3 wynikach wyszukiwania (na miejscach 1-3) – kolor jasnoniebieski
 • TOP 10: Informuje o liczbie słów kluczowych w TOP 10 wyników wyszukiwania (na miejscach 1-10) – kolor niebieski
 • TOP 50: Informuje o liczbie słów kluczowych w TOP 50 wyników wyszukiwania (na miejscach 1-50) – kolor ciemnoniebieski

Dane na wykresie aktualizowane są z tygodnia na tydzień.

2.    Podział słów

Podział słów

Podział słów pokazuje dwie rzeczy:

 • Lewy wykres – podział pozycji ze względu na liczbę słów na miejscach 1-3, 4-10, 11-50 – na wykresie kołowym widzimy jak dużą część słów kluczowych stanowią słowa na pozycjach np. 11-50.
 • Prawy wykres – dzieli słowa ze względu na własne słowa brandowe (powiązane z analizowaną marką), słowa innych brandów (powiązane z innymi brandami), niebrandowe słowa (nie powiązane z żadną nazwą marki/firmy)

3.    Sezonowość witryny

Sezonowość witryny

Jest to wykres, który pokazuje czy dana witryna przy zachowaniu obecnych pozycjach może w danym miesiącu spodziewać się wzrostu ruchu, czy też jego spadku. Niebieski wykres pokazuje liczbę wyszukiwani wszystkich słów, które widoczne są w TOP 10 wyników wyszukiwania, zaś zielony wykres słupkowy pokazuje odchylenie od średniej.

4.    Historia pozycji i konkurencja

Dwie pozostałe sekcje są to odpowiednio zajawka historii pozycji oraz konkurencji – rozwinięcie tych sekcji znajduje się w oddzielnych raportach.

Pozycje

Raport pozycje prezentuje wszystkie słowa, na które widoczna jest analizowana witryna. Baza tego raportu to 19 milionów słów kluczowych, a sam raport odświeżany jest raz w tygodniu.

Sam raport składa się z dwóch elementów.

1.    Rozkład pozycji

Rozkład pozycji

Rozkład pozycji pokazuje jak wiele słów kluczowych znajduje się na określonej pozycji w wynikach wyszukiwania. Każdy słupek odpowiada konkretnej pozycji w wynikach wyszukiwania (od pierwszej do pięćdziesiątej), a wysokość wykresu zależy od liczby słów, które na danej pozycji się znajdują.

2.    Tabela ze słowami kluczowymi

Tabela ze słowami kluczowymi pokazuje słowa, na które widoczna jest witryna oraz jej pozycje.

Tabela ze słowami kluczowymi

 1. Słowo kluczowe, na które widoczna jest witryna.
 2. URL pod jakim występuje dana strona w wynikach wyszukiwania dla tego słowa kluczowego.
 3. Pokazuje obecną pozycję serwisu na dane słowo kluczowe – z dzisiaj jeśli to słowo ma więcej niż 50 wyszukiwań i z zeszłego tygodnia jeśli słowo ma mniej niż 50 wyszukiwań.
 4. Pokazuje średni koszt kliknięcia w dane słowo kluczowego w Google AdWords.
 5. Pokazuje z ilu wyrazów składa się słowo kluczowe – metryka pomocna przy filtrowaniu np. długiego ogona.
 6. Pokazuje trendy słowa czyli jak zmieniała się liczba jest wyszukiwań na przestrzeni ostatniego roku.
 7. Oznacza średnią miesięczną liczbę wyszukiwań danego słowa w wyszukiwarce.
 8. Pozwala filtrować dane w tabelce.
 9. Pozwala wyeksportować dane z tabelki do formatu .csv. Eksport jest zależny od wyników filtrowania (jeśli w tabelce złożysz filtr to w eksporcie będą dane, które otrzymałeś w wyniku filtracji).

Historia pozycji

To raport operujący na bazie 2,5 miliona słów kluczowych, odświeżany jest codziennie. Podobnie jak raport Pozycje składa się on z dwóch elementów.

1.    Wykres widoczności

W odróżnieniu od wykresu widoczności dostępnego w dashboardzie dane odświeżane są tu codziennie.

Wykres widoczności

2.    Tabela z pozycjami

Drugim elementem w raporcie jest tabelka ze słowami kluczowymi na które widoczna jest witryna z pełną, 14 dniową historią pozycji oraz historią miesięczną.

Tabela z pozycjami

 1. To analizowane słowo kluczowe oraz URL pod jakim występuje dana strona w wynikach wyszukiwania dla tego słowa kluczowego.
 2. Ikonki oznaczają jakie wyniki rozszerzone pojawiają się w wynikach wyszukiwania danego słowa kluczowego. Na zaznaczonym zrzucie ekranu przy słowie wp pojawiają się linki witryny oraz wyniki z Google News.
 3. Oznacza średnią miesięczną liczbę wyszukiwań danego słowa w wyszukiwarce.
 4. Pokazuje obecną pozycję serwisu na dane słowo kluczowe (z dzisiaj).
 5. Pokazuje odpowiednio: liczbę spadków, braków zmian pozycji i spadków danego słowa kluczowego na przestrzeni ostatnich 14 dni.
 6. Pokazuje na wykresie pozycje danego słowa kluczowego w ostatnich 14 dniach.
 7. Pokazuje na wykresie pozycje danego słowa kluczowego według miesięcy. Na wykresie dostępny jest pierwszy dzień każdego miesiąca (dane historyczne dostępne są od listopada 2015).
 8. Pokazuje średni koszt kliknięcia w dane słowo kluczowego w Google AdWords.

Sekcje serwisu

Jest to raport, który pokazuje widoczność z podziałem na konkretne sekcje serwisu. Sekcje analizowane są na dwóch poziomach:

 • Subdomen
 • Adresów URL

W pierwszym widoku raportu widzimy widoczność konkretnych subdomen serwisu.

Najlepiej widoczne subdomeny

Po kliknięciu w konkretną subdomenę zobaczyć możemy najlepiej widoczne adresy URL w ramach niej.

Najlepiej widoczne podstrony

Dla każdej z podstron w serwisie również widzimy statystyki widoczności. Posortowane są one po liczbie widocznych słów w TOP 3 wyników wyszukiwania. Na zakładce widocznych adresów URL możemy zastosować filtrowanie.

Możemy założyć filtr na podstrony zawierające tylko określone słowo np. „watch” – odnosi się do filmików.

Najlepiej widoczne podstrony

W ten sposób z raportu wydobyć możemy konkretne podstrony lub katalogi.
Po kliknięciu w konkretny adres URL zobaczymy słowa kluczowe, na które jest on widoczny.

Konkurencja

Raport konkurencji pozwala nam zobaczyć jaką widoczność w wyszukiwarce mają witryny konkurencyjne do naszej, ale również porównać się do konkretnego konkurenta. Raport ten składa się z 3 elementów.

1.    Wykres konkurencji

Wykres konkurencji

 • Fioletowy słupek (wszystkie słowa) – pokazuje ile dany konkurent ma słów kluczowych w TOP 50 wynikach wyszukiwania.
 • Różowy słupek (konkurencyjne słowa) – pokazuje na ile spośród twoich słów określony konkurent jest widoczny w TOP 10 wyników wyszukiwania czyli faktycznie odbiera Ci ruch.

2.    Wspólne i odrębne słowa z konkurentami

Wspólne słowa

Pozwala zobaczyć takie słowa, gdzie widoczna jest zarówno twoja strona jak i strona twojego konkurenta.

Wspólne słowa

Odrębne słowa

Taką samą operację jak dla wspólnych słów możemy przeprowadzić dla słów odrębnych. Wtedy zobaczymy słowa na które widoczny jest konkurent, a na które nie jest widoczna nasza witryna. W ten sposób można szybko wyszukać słowa kluczowe, którymi powinniśmy się zająć w kampanii SEO.

Odrębne słowaOdrębne słowa kluczowe

Widzimy słowa, na które serwis dailymotion.com jest widoczny w wynikach wyszukiwania, a serwis youtube.com jest poza TOP 50 wyników.

Słowa wspólne i odrębne przyrównać możemy do maksymalnie 3 konkurentów jednocześnie. Dodając kolejnego konkurenta otrzymamy wyniki, gdzie obaj lub więcej konkurentów jest widocznych na dane słowo, a nie jest nasza strona.

3.    Tabela z konkurencją

Ostatnim elementem w raporcie konkurencji jest tabela z konkurencją, która w przeciwieństwie do wykresu zawiera wszystkich konkurentów.

Widzimy w niej:

 • Liczbę wspólnych słów: takie słowa, na które widoczna jest nasza strona, a nasz konkurent jest w TOP 10.
 • Liczba słów w TOP 3 konkurenta
 • Liczba słów w TOP 10 konkurenta
 • Liczba słów w TOP 50 konkurenta

Cechy słów

Jest to raport, który w szybki sposób pomaga Ci zrozumieć profil twoich słów kluczowych. Rozkłada go na czynniki pierwsze. Składa się on z kilku elementów.

1.    Chmura brandów i słów kluczowych

Pokazują one jakie najczęściej wyrazy występują w słowach brandowych i zwykłych słowach kluczowych witryny.

Chmura brandów

Dzięki temu od razu możemy zorientować się o czym jest analizowana witryna. Po kliknięciu w dany wyraz można zobaczyć wszystkie słowa, które go zawierają.

2.    Rozkłady

Słowa kluczowe w raporcie zostały poddane również rozkładowi ze względu na:

 • Liczba wyszukiwań
 • Cechy
 • Długość słowa
 • Sezonowość
 • Snippety występujące przy danym słowie

Snippety

Po kliknięciu w „Zobacz słowa” można zobaczyć wszystkie słowa zawierające daną cechę. Np. wszystkie słowa, które w wynikach wyszukiwania zawierają graf wiedzy.

Monitorowanie zmian

Opieka nad wieloma stronami internetowymi oznacza brak czasu na zaawansowane analizy. W tym celu została stworzona funkcja monitorowania stron. Na specjalnej zakładce w analizie widoczności dostępne są wszystkie monitorowane strony.

Monitorowanie zmian

Obok każdej strony widzimy:

•    Wykres widoczności: pokazuje zmianę liczby słów w TOP 10 tydzień po tygodniu.
•    Liczbę słów w TOP 3 (% obok pokazuje jak zmieniła się ona w stosunku do poprzedniego tygodnia)
•    Liczbę słów w TOP 10
•    Liczbę słów w TOP 50

Stronę do monitorowania można dodać bezpośrednio z zakładki „Monitorowane strony” bądź w analizie widoczności przy analizie konkretnej strony.

Filtrowanie

W Senuto zastosowany został zaawansowany system filtrowania danych, który pozwala budować dowolną liczbę warunków logicznych dla pojedynczego zapytania. Pomaga szybko wyodrębnić zestawy danych, które są poszukiwane.

Rozwój Senuto

Senuto to startup, który rozwija się od zeszłego roku. Jednak dopiero teraz można zauważyć jak bardzo narzędzie się rozwinęło i stało konkurencyjne względem tych, które już istniały na rynku. Analiza widoczności w Senuto jest bardzo dobrze rozwinięta. Z tego co wiem od autorów w najbliższym czasie użytkownicy mogą spodziewać się kilku nowości,  też w kwestiach technicznych SEO.

Użycie analizy widoczności w audytach

Dane z analizy widoczności użyte w audycie technicznym strony to coś czego nie zrobił jeszcze nikt. W Senuto pojawi się taka możliwość, dzięki temu audyt nie będzie polegał tylko na analizie technicznej, ale również na możliwym wpływie tej analizy na widoczność serwisu.

Analizy aktywne

W najbliższym czasie w Senuto powinny pojawić się również analizy aktywne. Oprócz pasywnego prezentowania danych dostępne będą gotowe analizy szans czy zagrożeń. Dzięki temu użytkownik będzie analizował wnioski, a nie dane.

Rabat dla czytelników Silesia SEM

Dla wszystkich czytelników silesiasem.pl przygotowana została specjalna zniżka, która upoważnia do zakupu dowolnego pakietu w Senuto na dowolny okres czasu 30% taniej.

Kod rabatowy: SILESIA3

Ocena 4,9/5.

https://www.senuto.com

The following two tabs change content below.

Artur Strzelecki

Niezależny specjalista SEM, który upowszechnia wiedzę o marketingu w wyszukiwarkach internetowych. W wolnych chwilach doradza dużym i małym klientom.

5 przemyśleń nt. „Senuto pod lupą czyli wszystko o analizie widoczności w Google

 1. Sporo tego. Obowiązkowe przy opracowywaniu strategii SEO dla większego serwisu. Tak przy okazji – dobre opanowanie tego narzędzia plus kilku innych (np. monitoring) i można znaleźć pracę w każdej dużej agencji reklamowej.

 2. Najważniejsze w Senuto jak dla mnie:
  1. Szybkość działania
  2. Mega filtrowanie w raportach
  3. Szybkość działania

  🙂

 3. Jestem ciekawy jak aktualnie ma się narzędzie na przestrzeni tych kilku lat. Rynek internetowy jest nieprzewidywalny i niewiele produktów tego typu stawia opór czasowi.

 4. Zapraszam do sprawdzenia jak aktualnie ma się Senuto :). Niedawno otworzyliśmy dla szerszej publiczności wersję beta. Możesz zarejestrować tutaj => http://beta.monitoring.senuto.com/register. Z nowości dodaliśmy monitoring pozycji, wkrótce pojawi się również nowe wersje pozostałych modułów.

  Pozdrawiam
  Bartek Michalak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *